Mezinárodní programy

Výzva k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020

Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.


Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.


Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.


Termín podávání žádostí: 31.8.2017


Informace a formuláře pro žadatele z ČR jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-bavorska-spoluprace-ve-vav


Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA:


http://www.btha.cz/de/foerderung/joint-call-2018-2020


Vaše dotazy rádi zodpovíme (v českém, německém nebo anglickém jazyce)


Brazil-Europe Doctoral and Research Programme

Byla otevřena výzva BE_a_DOC: Brazil-Europe Doctoraland Research Programme.

Na stránce Brazil - Europe můžete přehledně vyhledávat a filtrovat nabídky stáží v Brazílii.

Platí pro PhD. studenty a postdoktorandy.


Podpora česko-polských neziskových projektů v rámci Česko-polského fóra - MZV

MZV mezi příklady vhodných aktivit uvádí i výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů, společné projekty a výměnné programy škol všech typů a stupňů (kromě 1. stupně ZŠ) a společné projekty obcí a krajů. Celkem má MZV k dispozici na celý dotační titul 2,5 mil. Kč.


Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty se musí realizovat v roce 2018.


Uzávěrka pro podání návrhů projektů MZV je 29. září 2017 ve 12.00 hod.


Bližší informace jsou k dispozici na stránkách MZV MZV: česko-polské neziskové projekty


AKTION Česká republika - Rakousko

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu

Více informací zde.


Mezinárodní visegrádský fond

Cílem je posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce v zemích Visegradské skupiny.

Vedle mobilit (studentských i badatelských) je možné se ucházet také o podporu malých a standartních projektů (s účastní min. tří ze zemí VS):

Small Grants (do 6 tis. EUR): uzávěrky 1. 3., 1. 6., 1. 9., 1. 12.

Standard Grants (nad 6 tis. EUR): uzávěrky 15. 3., 15. 9.

Více informací najdete v těchto prezentacích , anebo na webu UK http://www.cuni.cz/UK-6145.html (čj),

anebo přímo na webu fondu: http://visegradfund.org/grants/ (aj)


Poslední změna: 24. červenec 2017 12:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 23. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám