Mezinárodní programy

AKTION Česká republika - Rakousko

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu

Více informací zde.


Mezinárodní visegrádský fond

Cílem je posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce v zemích Visegradské skupiny.

Vedle mobilit (studentských i badatelských) je možné se ucházet také o podporu malých a standartních projektů (s účastní min. tří ze zemí VS):

Small Grants (do 6 tis. EUR): uzávěrky 1. 3., 1. 6., 1. 9., 1. 12.

Standard Grants (nad 6 tis. EUR): uzávěrky 15. 3., 15. 9.

Více informací najdete v těchto prezentacích , anebo na webu UK http://www.cuni.cz/UK-6145.html (čj),

anebo přímo na webu fondu: http://visegradfund.org/grants/ (aj)


Poslední změna: 9. srpen 2016 11:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám