Nakládání s majetkem

Nakládání s majetkem FHS - obecná pravidla

Nakládání s majetkem FHS upravují zejména následující předpisy:

Úplné znění pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze ze dne 18. listopadu 2015

Opatření děkana FHS UK č. 4/2014 - Obecně závazná pravidla pro nakládání s majetkem FHS UK


Průběžná inventarizace - březen 2016

Průběžná inventarizace vychází z Opatření děkana OD 2/16 Průběžná inventarizace na FHS UK a z Příkazu děkana k provedení inventarizace v roce 2016.


Základní podmínky průběžné inventarizace:

  • Vybrané předměty je třeba fyzicky předložit inventarizační komisi ke kontrole v níže uvedených časech a místech nejdéle do 30.dubna 2016.

  • Průběžná inventarizace probíhá v Jinonicích v místnostech 6005 a 6006 v pondělí a v úterý v čase od 10:00 do 16:00.

  • Inventarizace začíná 1.března 2016 a končí 30.dubna 2016.

  • Inventarizace se týká předem vybraných 33% předmětů, které mají odpovědné osoby přidělené do své správy a které při pravidelné inventuře prokazují čestným prohlášením.

  • Kontakty:

    Inventurní komise: Jan Vaněk a Michaela Šindelková


Poslední změna: 25. únor 2016 10:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám