Obecné rady a kontakty

Obecné rady a kontakty

Obecně platí, že při řešení všech grantových projektů je primárně potřeba řídit se zadávací dokumentací (či jiným odpovídajícím dokumentem), již pro daný projekt vydala příslušná agentura. Upozorňujeme, že každá grantová agentura ma svá specifická pravidla čerpání, přičemž zároveň platí, že pravidla jednotlivých agentur se během let různě mění. Vždy je proto třeba sledovat konkrétní zadávací dokumentaci, jež se vztahuje přímo k vašemu projektu a která je pro vás závazná.


Veškeré konkrétní kroky je pak namístě konzultovat s Oddělením pro vědu a výzkum. Kromě toho je potřeba postupovat v souladu s fakultními pravidly a předpisy a ve spolupráci s příslušnými fakultními odděleními. V případě jakýchkoliv nejasností, pochyb či dotazů se vždy obracejte na Oddělení pro vědu a výzkum. Kontaktní osoba:


Kromě zadávací dokumentace jsou pak některé postupy dále upravovány fakultními předpisy a pravidly, kterým je rovněž třeba věnovat pozornost.


Podávání nového návrhu

Chcete-li podat návrh projektu u některé z grantových agentur, sdělte tento záměr Oddělení pro vědu a výzkum, a to s předstihem minimálně pěti týdnů.


Uznatelnost nákladů

Při čerpání prostředků dbejte na to, jakým způsobem zadávací dokumentace vašeho projektu definuje náklady, které nejsou uznatelné.


Pracovní cesty

Chystáte-li se v rámci řešení grantového projektu vyrazit na pracovní cestu, postupujte v souladu s fakultními pravidly pracovních cest. Kontrolujte, zdali zadávací dokumentací nejsou vaše cesty nějak specificky omezeny (např. neuznatelnost pasivní účasti na konferencích apod.).


Nákup a opravy výpočetní techniky

Veškeré nákupy či opravy vypočetní techniky by měly probíhat prostřednictvím fakultní Laboratoře výpočetní techniky. Opravy techniky se mohou týkat jen takových přístrojů, jež jsou v majetku fakulty.


Nákup odborné literatury

Nákup literatury je potřeba realizovat prostřednictvím jinonické knihovny.


Uzavírání smluv a dohod

Uzavírání smluv či dohod (DPP, DPČ) je třeba předem konzutlovat s Personálním oddělením. Upozorňujeme, že zadávací dokumentace někdy může limitovat osobní náklady např. výši hodinové mzdy u dohod, celkovou výši všech úvazků u poskytovatele apod.


Vydání publikace

Budete-li v rámci daného projektu vydávat publikaci u některého nakladatelství, je potřeba, aby jak nakladatelství, tak publikace splňovaly odborné standardy a aby vydání bylo předem ošetřeno nakladatelskou smlouvou - k tomu viz obecné instrukce k publikační činnosti. Kromě toho je u grantových publikací (ať už jde o vlastní knihy, kapitoly v kolektivních monografiích, časopisecké články apod.) obzvláště důležité nezapomenout jednak na náležitou afiliaci a jednak na dedikaci odpovídající danému projektu.Poslední změna: 3. říjen 2016 12:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám