Sociologie

Studium sociologie na FHS UK

Studium sociologie na FHS UKStudium sociologie je na FHS UK široce představeno prakticky ve všech stupních studia, a to především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti, ale také v navazujícím magisterském či doktorském stupni.


Studium sociologie umožňuje zasadit detailní studie společenského života do kontextu širších sociálních i historických procesů. Všímá si přitom toho, jak jsou naše činy i myšlení utvářeny společností, ve které žijeme, i jak se podoba této společnosti vyvíjí a proměňuje. Proč děláme, co děláme a co to znamená mít moc? Jaké se v moderní společnosti objevují mechanismy zajištění a udržení moci? Co víme, co si myslíme, a jak to souvisí s tím, kde ve společnosti jsme? Jsou příležitosti a odměny ve společnosti spravedlivé, začínáme všichni na stejné startovní čáře?


Sociologicky profilovaným absolventům bakalářského programu se nabízí široká škála možností pokračujícího magisterského studia přímo na fakultě (Studia občanského sektoru, Historická sociologie, Genderová studia, Obecná antropologie či Sociální a kulturní ekologie), stejně tak jsou ale úspěšní i při přechodu do magisterských studijních programů sociologie na jiných fakultách či v následujícím doktorském studiu.


Studijní obory

Sociologii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních oborech:


Ukázka vyučovaných kurzů

Podívejte se na výběr z velké nabídky volitelných kurzů v této disciplíně. Můžete se také podívat přímo do Studijního informačního systému.


Poslední změna: 6. leden 2017 09:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám