Tvůrčí disciplíny

Studium tvůrčích disciplín na FHS UK

Studium tvůrčích disciplín na FHS UK (Edouard Manet: Ateliér na vodě, ilustrační foto)Studium tvůrčích disciplín je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Ve shodě s komplexním pojetím studia humanitní vzdělanosti má rozvíjení kreativity prostupovat nejen celé studium, ale i ostatní obory, a tak se tento bakalářský program soustřeďuje na pěstování odvahy studentů k osobitým tvůrčím přístupům, podporuje jejich cestu při hledání, chápání a rozvíjení tvořivosti.


Orientace kurzů je v zásadě dvojí: kurzy praktické, aktivizující a teoretické, reflexivní. Obecně se praktické kurzy zaměřují na literární tvorbu (kreativní psaní), kresbu a malbu, grafiku, grafický design, kaligrafii, hudbu, divadlo, film a video, intermédia, multimédia a digitální média. Teoretické, reflexivní kurzy jednak podávají hlubší vhled do uměleckých znakových systémů, jednak orientují studenty k otázkám analýzy umění a kultury v užším smyslu, případně k uplatnění v uměleckém a kulturním provozu. V těchto oblastech se také studenti mohou profilovat a mohou v nich nalézat témata svých bakalářských prací: dějiny moderního a současného výtvarného umění (včetně fotografie a architektury, hudby, divadla a filmu), teorie a kritika současného výtvarného umění, teorie fotografie, teorie písma, typografie, grafického designu, dějiny a teorie digitálního umění, kurátorství a kulturní politika.


Přestože kurzy kreativního modulu poskytují v teoretických oblastech většinou pouze základní orientaci, celková šíře zaměření studia humanitní vzdělanost doplněná silnou osobní angažovaností může absolventy studia dobře připravit pro jejich další přestup do speciálně zaměřených oborů.


Studijní obory

Tvůrčí disciplíny můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních oborech:


Ukázka vyučovaných kurzů

Podívejte se na výběr z velké nabídky volitelných kurzů v této disciplíně. Můžete se také podívat přímo do Studijního informačního systému.


Poslední změna: 6. leden 2017 09:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 23. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám