Ph.D. Integrální studium člověka – Obecná antropologie

Integrální studium člověka – obecná antropologie (prezenční a kombinovaná forma)

Toto postgraduální doktorské studium se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia. Program umožňuje studium se zaměřením na filosofickou, historickou, sociálně-kulturní a sociolingvistickou antropologii a humánní etologii. Úkolem výuky v obecné rovině je osvojení si teoretických základů oboru a zvládnutí jeho metod a metodologie vědecko-výzkumné práce. Studijní plán doktoranda zahrnuje: – zkoušky z povinného i povinně volitelného modulu dle akreditačního materiálu; – povinnou zkoušku z živého světového jazyka; Po ukončení studia doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D. Koncepci studia určuje oborová rada.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů

Poslední změna: 17. únor 2017 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám