Modré pondělí

HomeModré pondělí

MODRÉ PONDĚLÍ


V únoru 2012 začíná 5. ročník semináře


MODRÉ PONDĚLÍO semináři


Seminář Modré pondělí navazuje na tradici z počátku devadesátých let, kdy se konal na Pedagogické fakultě UK. Ve své obnovené podobě probíhá na půdě Fakulty humanitních studií s podporou děkana, pana Ladislava Benyovszkého.


Modré pondělí se v tomto semestru koná jednou měsíčně v pondělí v budově FHS v Jinonicích*, místnost 1036 (páté patro napravo od vrátnice) od 18:30.


Seminář je otevřen učitelům a studentům nejen z FHS UK.Program

Pozor změna, prof. Bouzek vystoupí až 7.5.:

prof. Jan Bouzek s přednáškou „Archeologie ve věku detektorů a virtuálního infotaitmentu“ Většina významných nových nálezů pochází z ilegální čnnosti prospekce detakorářů, nejen v bývalých socialistických zemích; jak bruslit mezi mafií a nutností vědeckého poznání? Zprávy o archeologii v médiích jsou většinou zkreslené a nadsazené, aby udržely zájem o připojenou reklamu; mnoho podstatných informací je širší veřejnosti nesrozumitelných. Jak udržet pravdivost i zájem


23.4.  Historička umění Šárka Gandalovičová pozve návštěvníky Modrého pondělí na výstavu mapující zlatý věk holandského malířství."


Další program doplníme, jak budeme moci.


Na viděnou!


Za modropondělní tým


Adam Šimek


Jakub Homolka


Milan Hanyš


Petr Prášek


Vojtěch Tomášek


Arnold Kochari
Facebook: Modré Pondělí


E-mail: Modre.Pondeli@gmail.com
*************
*FHS UK, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice. Vystupte na stanici metra Jinonice, dejte se z vestibulu doprava kolem stavby a po schodech za zastávkou autobusů nahoru k oranžovému bloku. Nad schody uvidíte vlevo průchod na náměstí, kde je vchod do budovy FHS.
Poslední změna:
25. červen 2014 23:50
A A A

Webmaster Kontakty

© 2014 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy