Soutěž monografií

Soutěž vysoce kvalitních monografií

Hlavním cílem Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.


Soutěž se řídí opatřením rektora č. 15/2015 a mohou se jí zúčastnit fakulty a další součásti UK, kterým jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Nominované monografie jsou hodnoceny dvěma komisemi jmenovanými Vědeckou radou UK, a to Komisí pro humanitní a společenské vědy a Komisí pro lékařské a přírodní vědy.


Monografie FHS UK hodnocené v roce 2016 (rok vročení 2014) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.


Jiří Pešek, Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví.


Jan Sokol, Philosophie als Verpflichtung. Über Ethik, Menschenrechte, Bildung und Politik.


Milan Hanyš, Apoštol filosofů. Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii.


Michael Stadler, Was heißt Ontographie? Vorarbeit zu einer visuellen Ontologie.


Jakub Chavalka, Přivtělení a morálka. Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho.


Pavel Mücke, Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje.


Jakub Češka, Průzračnost tvorby v zrcadle literatury.


Georgy Chernavin, La phénoménologie en tant que philosophie-en-travail.


Poslední změna: 8. srpen 2016 13:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám