GA UK

GA UK - Vyhlášení 15. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2018)

Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlásila 15. kolo soutěže GAUK. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Přihlášky nových projektů

Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě byla stanovena na 7. listopadu 2017.

Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 41/2017.


Žádosti o pokračování projektů

Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů byla stanovena na 4. ledna 2018.

Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 41/2017.


Závěrečné zprávy

Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání závěrečných zpráv je stanovena na 22. března 2018.


Opatření rektora č. 42/2017 - Vyhlášení 15. kola GAUK

Webová aplikace GAUK

Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy


GAUK - informace

Podávání návrhů nových projektů pro rok 2017 bylo ukončeno, výsledky naleznete ve webových aplikacích.

Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013, č. 22/2014 a č. 19/2016.


Pravidla pro 14. kolo se vztahují i na pokračující projekty.


Více informací o projektech GAUK


Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu.


 • Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně nebo může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně. Pokud se student již podílí na řešení jednoho projektu, může být uveden nejvýše na dvou přihláškách současně, pokud se podílí na řešení dvou projektů, může být uveden pouze na jedné přihlášce a pokud se podílí na řešení tří projektů, nemůže být na přihlášce uveden.“.

 • Součástí smlouvy je závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují tuto afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.


Praktické informace pro řešitele grantů

Granty GA UK 2017 - Fakultní pravidla pro řešení nových a pokračujících projektů ke stažení níže

Veškeré potřebné formuláře pro běžící projekty naleznete zde.


Obecné informace

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY: Pokud kontaktujte GA UK emailem, prosíme, nezapomínejte uvést, že jste studentem FHS UK.


Přípravu projektu na poslední chvíli, mohou nastat technické potíže (jejich řešení se váže na časově omezený REKTORÁTNÍ HELPDESK)! Zejména je potřeba ověřit, že student i vedoucí projektu (školitel) mají přístup do Webové aplikace.


Aktuálně řešené projekty GA UK

 1. Mgr. Zuzana Martínková: Vliv vnímání rizik spojených s globální změnou klimatu na adaptační chování zemědělců. 2015-2017. 362815 (VS 227309)

 2. Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Politické myšlení Karla Jasperse, 2016-2017. 24216 (VS 250003)  

 3. Mgr. Pavel Baloun, "Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu v letech 1918-1940. 2016-2018. 54216 (VS 250009)

 4. Mgr. Anna Kernerová (do 11. 10. 2016 Bc. Jiřina Boušová), Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu 2016-2018. 156416 (VS 250027)

 5. Ing. Esther Martos, Kultura sdílení: Sociologický výzkum ekonomiky sdílení a jejích kulturních důsledků v Evropě. 2016-2017. 362216 (VS 250087)

 6. Mgr. Caterina Di Fazio, Fenomenologie politického prostoru. 2016-2017. 508216 (VS 250137)

 7. Mgr. Petra Ponocná , Día de Muertos v současné mexické společnosti: proměny svátku v souvislosti s nacionalistickým diskursem a politikou identity. 2016-2017. 815116 (VS 250224)

 8. Mgr. Tereza Zikánová, Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace. 2016-2018. 1066216 (VS 250305) 

 9. Bc. Kateřina Potyszová, Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců. 2016-2018. 1074816 (VS 250317)

 10. Alexandra Lichá M.A., lic.sc.soc, Koloniální vývoj měst Inčonu a Kóbe a jejich post-koloniální odkaz. 2016-2017. 1075316 (VS 250319)

 11. Bc. Tomáš Hladký, Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů. 2016-2017. 1108416 (VS 250328)

 12. Mgr. Edit Szénássy, Romské ženy v české porodnici: procesy péče a rozhodování. 2016-2017. 1110116 (VS 250334)

 13. Mgr. Jakub Zelený, Hodnocení ekologické integrity bioregionu Třeboňsko 2017-2018. 546517 (VS 250 469)

 14. Mgr. Petra Nováková, Plýtvání potravinami českých domácností a jeho dopady na vodní zdroje. 2017-2019. 1200317 (VS 250 598)

 15. Mgr. Alžběta Wolfová, Ájurvéda v České republice v každodenních praxích. 2017. 1220217 (VS 250 605)


Ke stažení:

Podklad pro stipendium

Stipend form (ENG)

Žádost o vyplacení odměny ke mzdě

Pravidla řešení GAUK


Poslední změna: 14. září 2017 13:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám