GA UK

Informace - GA UK

Fakultní termín odevzdání závěrečných zpráv z končících projektů GAUK je stanoven na 21. 3. 2017


Podávání návrhů nových projektů pro rok 2017 bylo ukončeno, výsledky budou vyhlášeny v březnu.

Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013, č. 22/2014 a č. 19/2016.


Pravidla pro 14. kolo se vztahují i na pokračující projekty.


Více informací o projektech GAUK


Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu.


 • Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně nebo může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně. Pokud se student již podílí na řešení jednoho projektu, může být uveden nejvýše na dvou přihláškách současně, pokud se podílí na řešení dvou projektů, může být uveden pouze na jedné přihlášce a pokud se podílí na řešení tří projektů, nemůže být na přihlášce uveden.“.

 • Součástí smlouvy je závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují tuto afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.


Praktické informace pro řešitele grantů

Granty GA UK 2016 - Fakultní pravidla pro řešení nových a pokračujících projektů ke stažení zde.


Veškeré potřebné formuláře pro běžící projekty naleznete zde.


Obecné informace

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY: Pokud kontaktujte GA UK emailem, prosíme, nezapomínejte uvést, že jste studentem FHS UK.


Přípravu projektu na poslední chvíli, mohou nastat technické potíže (jejich řešení se váže na časově omezený REKTORÁTNÍ HELPDESK)! Zejména je potřeba ověřit, že student i vedoucí projektu (školitel) mají přístup do Webové aplikace.


Aktuálně řešené projekty GA UK

 1. Bc. Tereza Vrbková: Transgenerační genderové strategie matek a dcer v prostředí vietnamských rodin v české společnosti. 2015-2016. 233115 (VS 227165)

 2. Mgr. Andrea Krchová: Gender, migrace a reprodukční práva. 2015-2016. 267015 (VS 227196)

 3. Mgr. Jakub Binter: Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje. 2014-2016. 1510214 (VS 259560)

 4. Mgr. Kateřina Horská: Neobvyklé spirituální prožitky v prostředí nových náboženských hnutí v České republice. 2015-2016. 338015 (VS 227273)

 5. Ing. Radomír Mach: Výzkum environmentální zátěže způsobené spotřebou domácností ČR. 2014-2016. 1286214 (VS 259511)

 6. Mgr. Michal Geisler: Historická sociologie autismu v českých zemích. 2014-2016. 586214 (VS 259375)

 7. Mgr. Zuzana Martínková: Vliv vnímání rizik spojených s globální změnou klimatu na adaptační chování zemědělců. 2015-2017. 362815 (VS 227309)

 8. Mgr. Radka Kučerová: Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu. 2014-2016. 1214314 (VS 259492)

 9. Mgr. Filip Herza: Imaginace tělesné jinakosti a pražské přehlídky "lidských kuriozit“ 1850-1930. 2014-2016. 838214 (VS 259431)

 10. Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Politické myšlení Karla Jasperse, 2016-2017. 24216 (VS 250003)  

 11. Mgr. Pavel Baloun, "Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu v letech 1918-1940. 2016-2018. 54216 (VS 250009)

 12. Mgr. Anna Kernerová (do 11. 10. 2016 Bc. Jiřina Boušová), Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu 2016-2018. 156416 (VS 250027)

 13. Mgr. Marcela Kravciv Janečková, Pacient až na prvním místě: Integrace péče u pacientů po získaném poškození mozku. 2016-2018. 236216 (VS 250059)

 14. Ing. Esther Martos, Kultura sdílení: Sociologický výzkum ekonomiky sdílení a jejích kulturních důsledků v Evropě. 2016-2017. 362216 (VS 250087)

 15. Mgr. Caterina Di Fazio, Fenomenologie politického prostoru. 2016-2017. 508216 (VS 250137)

 16. Mgr. Petra Ponocná , Día de Muertos v současné mexické společnosti: proměny svátku v souvislosti s nacionalistickým diskursem a politikou identity. 2016-2017. 815116 (VS 250224)

 17. Mgr. Tereza Zikánová, Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace. 2016-2018. 1066216 (VS 250305) 

 18. Bc. Kateřina Potyszová, Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců. 2016-2018. 1074816 (VS 250317)

 19. Alexandra Lichá M.A., lic.sc.soc, Koloniální vývoj měst Inčonu a Kóbe a jejich post-koloniální odkaz. 2016-2017. 1075316 (VS 250319)

 20. Bc. Tomáš Hladký, Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů. 2016-2017. 1108416 (VS 250328)

 21. Mgr. Edit Szénássy, Romské ženy v české porodnici: procesy péče a rozhodování. 2016-2017. 1110116 (VS 250334)


Ke stažení:

Podklad pro stipendium

Stipend form (ENG)

Žádost o vyplacení odměny ke mzdě


Poslední změna: 13. únor 2017 12:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám