Sociální péče o studenty

Sociální péče o studenty FHS UK  • Sociální péče o studenty na FHS UK je zajišťována především v rámci agend Studijního oddělení.

  • Kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami je Mgr. Eliška Pincová.

    Ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem při rektorátu Karlovy univerzity (IPC RUK) usilujeme o vyřešení nebo alespoň umenšení překážek ve studiu studentům se speciálními potřebami, tedy těm studentům, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžadují modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, spolupráci se studijním asistentem, popř. jiné zvláštní úpravy v prostoru Fakulty humanitních studií za účelem úspěšného průběhu studia.

    Konzultační hodiny: Jinonice v místnosti 5019, pondělí 8:00 - 10:00, pátek 10:00 - 12:00. Možnost telefonní domluvy: 606 764 592.


Praktické informace pro studenty


Poslední změna: 12. prosinec 2016 13:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám