Praktické informace pro studenty

Průkazy studentů UK

Ubytování studentů na kolejích UK

Stravování studentů v menzách UK

Stipendia

Sociální a zdravotní pojištění studentů UK


Průkazy studentů UK


Průkaz studenta UK

Průkaz studenta UK


 • vydává se bezplatně.

 • je určen studentům UK.


Průkaz studenta UK s licencí ISIC

Průkaz studenta UK s licencí ISIC


 • vydává se za poplatek (licence ISIC).

 • je určen studentům UK.

Průkaz zahraničního studenta UK

Průkaz zahraničního studenta UK


 • vydává se bezplatně.

 • je určen zahraničním studentům studujícím na UK v rámci výměnných, stipendijních nebo dalších pobytů anebo mezinárodních programů.


Průkaz externího uživatele služeb UK

Průkaz externího uživatele služeb UK


 • personalisovaný se vydává za poplatek; nepersonalisovaný se vydává za poplatek.

 • je určen účastníkům programů celoživotního vzdělávání UK, studentům jiných vysokých škol ubytovaným v kolejích UK, hostům ubytovaným v kolejích UK, externím strávníkům menz UK, externím čtenářům knihoven UK a dalším osobám, které mají zájem využívat služeb poskytovaných univerzitou.


Ubytování studentů na kolejích UK

Ubytování studentů na kolejích UK

 • Ubytování studentů na kolejích UK v Praze, Hradci Králové a Plzni zajišťují Koleje a menzy UK.

 • Na kolejích UK může být ubytován zejména: student UK a jiné VŠ v prezenční, kombinované formě studia v českém jazyce a uchazeč přijatý ke studiu na UK v prezenční, kombinované formě studia v českém jazyce. Více viz http://kam.cuni.cz/KAM-127.html.

 • Účastník CŽV UK – může být ubytován na základě písemné objednávky fakulty UK, popř. osobní na základě předložení dokladu o studiu.

 • Řádní studenti v prezenční formě studia studující v českém jazyce mají názor na stipendium na podporu ubytování UK. Více viz zde.


Stravování studentů v menzách UK / Menza a bufet Jinonice

Stravování studentů v menzách UK / Menza a bufet Jinonice • Výdejny a menzy nabízí výběr nejméně ze 4 druhů hotových a minutkových jídel.

 • V menzách UK je zavedený objednávkový i bezobjednávkový režim. Tato jídla musí být ve stanovené lhůtě objednána předem; obědy lze objednávat do 16:00 hod. předchozího pracovního dne.

 • Menza a bufet UK FHS se nachází v přízemí budovy UK v Jinonicích. Informace o Menze v Jinonicích a vstup do aplikace internetového objednávání jídel najdete zde.


Stipendia

Stipendia

 • Informace o stipendiích UK najdete zde.

 • Existují následující druhy stipendií: a) stipendium za výnikající studijní výsledky, b) účelové stipendium, c) doktorandské stipendium, d) stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium.Sociální a zdravotní pojištění studentů UK

Sociální a zdravotní pojištění studentů UK


Poslední změna: 12. prosinec 2016 13:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám