Přehled řízení ke jmenování profesorem

doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Sociologický ústav AV ČR


Obor: Sociální a kulturní antropologie


Datum zahájení: 29. 3. 2016


Stav řízení: Řízení bylo zahájeno.


doc. Vladimir Penčev, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Filologická fakulta Jihozápadní univerzity Neofita Rilského v Blagoevgradu; Ústav etnologie a folkloristiky s Etnografickým muzeem BAV; Filologická fakulta Plovdivské univerzity Paisije Chilendarského


Obor: Sociální a kulturní antropologie


Datum zahájení: 16. ledna 2013Složení hodnotící komise:Předseda:prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.

t. č. bez afiliace

prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně obhájeno na VR FHS UK dne 5. 12. 2013.


__________________________________________________________________________________________________________________

doc. Mgr. Martin Putna, Dr.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Historický modul


Obor: Sociální a kulturní antropologie


Datum zahájení: 6. ledna 2011Složení hodnotící komise:Předseda:prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Technische Universität Dresden, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; uchazeč byl jmenován profesorem.


__________________________________________________________________________________________________________________

doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, katedra Obecné antropologie


Obor: Sociální a kulturní antropologie


Datum zahájení: 5. února 2010Složení hodnotící komise:Předseda:prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Členové:

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.

Archeologický ústav AV ČR Praha

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Archeologický ústav AV ČR Praha

doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; uchazeč byl jmenován profesorem.


__________________________________________________________________________________________________________________


Poslední změna: 9. květen 2016 13:21
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám