CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti

CŽV přehled

CŽV 1 - Základy humanitní vzdělanosti ("První šance")

(Program CŽV - zájmový)


Do tohoto kurzu aktuálně není možné podávat elektronické přihlášky.


Akademický rok:

2016 / 2017

Semetr začátku:  zimní


Délka kurzu:

700   (12 měsíců)

Anotace:

Roční program, který je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium na UK FHS v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017. Posluchači plní stejné studijní povinnosti jako řádní studenti 1. ročníku bakalářského oboru SHV. V rámci programu je též možné si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat povinně volitelné předměty z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti (v semestru si lze zapsat maximálně 18 kurzů mimo předměty UPCES /předměty s kódy YBAU/ a předměty CET)), ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder. Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru v rámci UK FHS, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult. Posluchači je na konci programu na požádání vydán transkript.

Požadavky:

Program je primárně určen pro nepřijaté uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017.

DALŠÍ INFORMACE:

Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.


Kontaktní osoba: Bc. Tereza Šustková
Email: tereza.sustkova@fhs.cuni.cz
Telefon: 251 080 363
Přihlášku lze podávat do: 31.8.2016
Forma výuky: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Délka kurzu v semestrech: 2
Přihlášku posílejte na adresu: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Web: http://fhs.cuni.cz/FHS-708.html

Forma zakončení: jiná


Poplatek: 14000 Kč / rok
Upřesnění poplatku: Poplatek za program CŽV se platí převodem po uzavření smlouvy, termín splatnosti poplatku je 31. 10. 2016. Smlouvu je možné uzavřít v následujících termínech: pondělí 5.9.2016 v 13:00, aula v přízemí, číslo 5021 - informační přednáška a uzavírání smluv středa 14.9. 2016 od 10:00, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv čtvrtek 15.9. 2016 od 14:00, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluvPoslední změna: 27. červen 2014 11:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám