Habilitační řízení zahájená v letech 2012-2013

Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Katedra obecné antropologie; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti

Datum zahájení: 10. září 2013Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Josef Alan, CSc.

t. č. bez afiliace

prof. PhDr. Václav Bělohradský

Universitá di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta


Jména oponentů:

JUDr. Michal Illner

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií


Stav řízení: Řízení bylo ukončeno na vědecké radě dne 12. 6. 2014.


Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Filozofický modul


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Roland Barthes – od ideologie k fantasmatu

Datum zahájení: 14. ledna 2013


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Václav Bělohradský

Universitá di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

prof. Etienne Tassin

Université Paris VII – Diderot – Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques


Jména oponentů:

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.

Slovenská akadémia vied, Ústav svetovej literatúry SAV

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910

Datum zahájení: 23. října 2012


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.


Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta

Členové:

prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.

t. č. bez afiliace

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


Jména oponentů:

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Poslední změna: 9. srpen 2016 11:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 23. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám