Grantové programy ČR

Aktuality

Vyhlášení soutěže NAKI II


Dne 13. 3. 2017 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž NAKI II. Viz: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-verejne-souteze-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-k-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-1548.html


DŮLEŽITÉ: Pokud chcete za FHS UK v soutěži NAKI II podat projekt, nahlaste tuto inforamci nejpozději do 31.3. 2017 na OVV: jakub.homolka@fhs.cuni.czVyhlášení nových soutěží GA ČR


Dne 22. února 2017 byly GA ČR vyhlášeny veřejné soutěže pro projekty s počátkem řešení v roce 2018:


Standardní projekty:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2018/

Mezinárodní projekty:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2018/

Juniorské projekty:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-2018/


Pokud v některé ze soutěží hodláte za FHS UK podat projekt, držte se, prosím, následujícího harmonogramu:


  • nejpozději do 7. 3. nahlásit na OVV (jakub.homolka@fhs.cuni.cz) záměr podat za FHS UK projekt v některé ze soutěží, včetně předběžného názvu projektu;

  • od 13. 3. do 22. 3. je možno konzultovat projekty na OVV (dle Vašich potřeb se ovšem lze domluvit i na jiném, dřívějším termínu);

  • nejpozději do 23. 3. předat OVV ke kontrole finální a úplnou verzi projektu připravenou v souladu se zadávací dokumentací v aplikaci GRIS, včetně všech příloh.  


Zájemce o přípravu nových projektů vyhlašovaných GA ČR v roce 2017 upozorňujeme na konání informačního semináře: V Praze se seminář koná 2. 3. 2017 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. K tomu viz: https://gacr.cz/grantova-agentura-cr-zve-do-prahy-brna-a-plzne-na-seminar-pro-uchazece-v-soutezich-vyhlasovanych-v-roce-2017/


Veškeré důležité informace, včetně aktuálních výzev, zadávací dokumentace atd., se nacházejí přímo na stránkách Grantové agentury České republiky .Nový program TA ČR


Upozorňujeme na nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ze strany TA ČR:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/875-novy-program-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu.htmlAktuální zapojení do grantových programů ČR


Na Fakultě humanitních studií v současnosti kromě jiného probíhá řešení projektů spadajících pod Grantovou Agenturu ČR, Technologickou agenturu ČR a Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR. Detaily jednotlivých projektů lze najít v sekci Přehled aktuálně řešených grantů.


Poslední změna: 22. březen 2017 17:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám