SVV

Specifický vysokoškolský výzkum

Soutěž SVV je vyhlašována každoročně přibližně v polovině listopadu a projekty jsou pak uskutečňovány vždy jeden kalendářní rok. Hlavním řešitelem projektů SVV je některý z akademických pracovníků, který připraví návrh projektu a vytvoří okolo sebe tým akademiků, doktorských a magisterských studentů, kteří projekt společně řeší. Studentská část týmu musí být složena z minimálně 3 doktorských studentů.


Z prostředků SVV jsou financovány dva druhy akcí: projekty a konference.

Pro více informací kontaktujte .


SVV 2017 (8. kolo)

Soutěž je stejně jako vždy určena pro projekty, jejichž řešiteli jsou studenti doktorského a magisterského studia na FHS UK (případně mohou být přizváni i studenti z jiných fakult UK), vedení zaměstnancem fakulty.


Přihláška SVV se skládá z:

- formuláře přihlášky konference/projektu, ke stažení

- popisu projektu

- strukturovaného životopisu hlavního řešitele/lky obsahujícího seznam 10 nejdůležitějších prací za posledních 10 let


Pravidla SVV se oproti minulým ročníkům do jisté míry změnila:

- Délka projektů se prodlužuje z 1 kalendářního roku na max. 3 kalendářní roky (min. délka 1 rok zůstává).

- Konference mohou být podávány také s tříletým výhledem za předpokladu, že jsou pořádány každoročně stejným organizátorem v obdobných parametrech.

- Počet členů řešitelských týmů projektů SVV je nyní možné také zadat pouze orientačně (jako u konferencí).

- Personální změny v řešitelských týmech již nebude nutné brát na vědomí v průběhu řešení. Seznam členů řešitelských týmů se bude vyplňovat při podávání závěrečné zprávy.


Další informace k projektům SVV naleznete zde: Specifický výzkum na UK


Ke stažení:

Manuál pro řešitele ke stažení Manuál pro řešitele

Přihláška konference Přihláška konference

Přihláška projektu Přihláška projektu


Podpora studentského vědeckého projektu může činit minimálně 400 tis. Kč ročně, nejvýše 3 mil. Kč ročně, podpora studentské vědecké konference nejvýše 1 mil. Kč ročně.


Všechny potřebné dokumenty zasílejte na OVV FHS UK elektronicky, a to na email , jejich přijetí Vám obratem potvrdím.


Aktuální projekty a konference SVV na FHS UK (7. kolo)

 • PhDr. Lucie Storchová Ph.D. - Aktérství mezi enkulturací, diskursy a sociálními poli: příklad českých zemí po roce 1750

 • Mgr. Lenka Martinec Nováková Ph.D. - Adaptivní mechanismy v lidské psychice

 • doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. - Filosofie a umění, filosofie a poznání

 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. - Sociální inovace v integrované péči a občanském sektoru

 • doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. - Glokalizovaný svět a jeho místa

 • doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. - Cross-cultural management issues in contemporary European Social and Healthcare Services (International scientific conference)


Informace a podklady k SVV lze nalézt na stránkách RUK zde.

Text vyhlášení SVV pro rok 2016 je dostupný zde.


Na co při řešení projektů SVV nezapomenout:

 • Pro výplatu mezd používejte, prosím, výhradně formulář pro výplatu mzdových nákladů v SVV (níže v sekci "Ke stažení"). Formulář dodejte na OVV, kde bude zkontrolován a následně předán na personální oddělení.

 • Cestovné pro studenty v projektech SVV se vyplácí jedině formou stipendií (tj. cestovné studentů nelze čerpat z provozních nákladů). Stipendia se proplácejí pouze jednou za měsíc, a to k 15. dni v měsíci (pokud na tento den připadá víkend, pak jsou stipendia proplacena v nejbližším možném následujícím termínu). Žádost o vyplacení stipendií je třeba dodat na OVV nejméně 2 pracovní dny před termínem výplaty, v opačném případě je možné zpoždění výplaty o celý měsíc.

 • Stipendia studentům zadává do systému výhradně referentka OVV. Stipendia lze zároveň vyplatit pouze v době aktivního studia příslušné/ho studenta/tky na FHS UK. Pokud některý student bude absolvovat v průběhu řešení SVV, je třeba mu vyplatit stipendium v době, kdy ještě studentem je.

 • Pokud dojde ve studentském týmu ke změně (přerušení studia, absolvování, vystoupení z týmu), informujte, prosím, OVV.

 • I u SVV platí, že na každou publikaci vzniklou v rámci této soutěže, by měla být uzavřena „smlouva o vydání díla“, bez níž nelze proplatit fakturu za tisk ani další tiskové úpravy

 • Všechny publikace dotované ze SVV by měly obsahovat větu typu (u článků uvést např. v první poznámce pod čarou): "Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2016 - doplnit zúčtovací číslo projektu."

 • Pro správné čerpání prostředků při pořádání konferencí se, prosíme, obracejte na ekonomické oddělení.


Časté dotazy - řadu otázek zodpovídá FAQ sekce na stránkách RUK zde, v případě potřeby kontaktujte .Poslední změna: 7. únor 2017 14:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám