SVV

Specifický vysokoškolský výzkum

Soutěž SVV je vyhlašována každoročně přibližně v polovině listopadu a projekty jsou pak uskutečňovány vždy jeden kalendářní rok. Hlavním řešitelem projektů SVV je některý z akademických pracovníků, který připraví návrh projektu a vytvoří okolo sebe tým akademiků, doktorských a magisterských studentů, kteří projekt společně řeší. Studentská část týmu musí být složena z minimálně 3 doktorských studentů.


Z prostředků SVV jsou financovány dva druhy akcí: projekty a konference.

Pro více informací kontaktujte .


Vyhlášení SVV 2017 (8. kolo)

Dne 1. 12. 2016 bylo vyhlášeno 8. kolo Specifického vysokoškolského výzkumu

Fakultní termín pro podání přihlášek do soutěže byl stanoven na úterý 17. ledna 2017 (včetně).


Soutěž je stejně jako vždy určena pro projekty, jejichž řešiteli jsou studenti doktorského a magisterského studia na FHS UK (případně mohou být přizváni i studenti z jiných fakult UK), vedení zaměstnancem fakulty.


Přihláška SVV se skládá z:

- formuláře přihlášky konference/projektu, ke stažení

- popisu projektu

- strukturovaného životopisu hlavního řešitele/lky obsahujícího seznam 10 nejdůležitějších prací za posledních 10 let


Pravidla SVV se oproti minulým ročníkům do jisté míry změnila:

- Délka projektů se prodlužuje z 1 kalendářního roku na max. 3 kalendářní roky (min. délka 1 rok zůstává).

- Konference mohou být podávány také s tříletým výhledem za předpokladu, že jsou pořádány každoročně stejným organizátorem v obdobných parametrech.

- Počet členů řešitelských týmů projektů SVV je nyní možné také zadat pouze orientačně (jako u konferencí).

- Personální změny v řešitelských týmech již nebude nutné brát na vědomí v průběhu řešení. Seznam členů řešitelských týmů se bude vyplňovat při podávání závěrečné zprávy.


Další informace k projektům SVV naleznete zde: Specifický výzkum na UK


Ke stažení:

Manuál pro řešitele ke stažení Manuál pro řešitele

Přihláška konference Přihláška konference

Přihláška projektu Přihláška projektu


Podpora studentského vědeckého projektu může činit minimálně 400 tis. Kč ročně, nejvýše 3 mil. Kč ročně, podpora studentské vědecké konference nejvýše 1 mil. Kč ročně.


Všechny potřebné dokumenty zasílejte na OVV FHS UK elektronicky, a to na email , jejich přijetí Vám obratem potvrdím.


Aktuální projekty a konference SVV na FHS UK (7. kolo)

 • PhDr. Lucie Storchová Ph.D. - Aktérství mezi enkulturací, diskursy a sociálními poli: příklad českých zemí po roce 1750

 • Mgr. Lenka Martinec Nováková Ph.D. - Adaptivní mechanismy v lidské psychice

 • doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. - Filosofie a umění, filosofie a poznání

 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. - Sociální inovace v integrované péči a občanském sektoru

 • doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. - Glokalizovaný svět a jeho místa

 • doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. - Cross-cultural management issues in contemporary European Social and Healthcare Services (International scientific conference)


Informace a podklady k SVV lze nalézt na stránkách RUK zde.

Text vyhlášení SVV pro rok 2016 je dostupný zde.


Na co při řešení projektů SVV nezapomenout:

 • Pro výplatu mezd používejte, prosím, výhradně formulář pro výplatu mzdových nákladů v SVV (níže v sekci "Ke stažení"). Formulář dodejte na OVV, kde bude zkontrolován a následně předán na personální oddělení.

 • Cestovné pro studenty v projektech SVV se vyplácí jedině formou stipendií (tj. cestovné studentů nelze čerpat z provozních nákladů). Stipendia se proplácejí pouze jednou za měsíc, a to k 15. dni v měsíci (pokud na tento den připadá víkend, pak jsou stipendia proplacena v nejbližším možném následujícím termínu). Žádost o vyplacení stipendií je třeba dodat na OVV nejméně 2 pracovní dny před termínem výplaty, v opačném případě je možné zpoždění výplaty o celý měsíc.

 • Stipendia studentům zadává do systému výhradně referentka OVV. Stipendia lze zároveň vyplatit pouze v době aktivního studia příslušné/ho studenta/tky na FHS UK. Pokud některý student bude absolvovat v průběhu řešení SVV, je třeba mu vyplatit stipendium v době, kdy ještě studentem je.

 • Pokud dojde ve studentském týmu ke změně (přerušení studia, absolvování, vystoupení z týmu), informujte, prosím, OVV.

 • I u SVV platí, že na každou publikaci vzniklou v rámci této soutěže, by měla být uzavřena „smlouva o vydání díla“, bez níž nelze proplatit fakturu za tisk ani další tiskové úpravy

 • Všechny publikace dotované ze SVV by měly obsahovat větu typu (u článků uvést např. v první poznámce pod čarou): "Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2016 - doplnit zúčtovací číslo projektu."

 • Pro správné čerpání prostředků při pořádání konferencí se, prosíme, obracejte na ekonomické oddělení.


Časté dotazy - řadu otázek zodpovídá FAQ sekce na stránkách RUK zde, v případě potřeby kontaktujte .Poslední změna: 5. leden 2017 14:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám