Praktické stáže

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+

Podmínky programu

Výběrové řízení

Závěrečné zprávyPodmínky programu

Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro studenty, pro absolventy.


Hlásit se mohou všichni studenti FHS a stáž se může uskutečnit v libovolné instituci (podrobněji zde) sídlící v zemi, jež je do programu Erasmus+ zapojena:


  • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie;

  • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;

  • kandidátské země: Turecko, Makedonie.


Stáž se nesmí uskutečnit v těchto institucích:

  • orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde);

  • organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).


Zahraniční instituci*, podmínky a obsah praxe studenti hledají a domlouvají sami. (Objem práce: stážista by měl odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku, tj. přibližně 30–40 hodin týdně.)


Nejvyšší prioritu mají ve výběrovém řízení stáže, jejichž obsah bezprostředně souvisí se studijním oborem a zaměřením daného studenta na FHS, a studenti, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu. FHS podporuje zejména magisterské studenty v posledním ročníku studia či doktorandy (těm praktickou stáž doporučujeme spíše než studijní pobyt).

Program Erasmus+ umožňuje účast na praktické stáži i absolventům (do 1 roku od absolvování studia), ovšem prioritu mají stáže studentské. Zájemce o absolventskou stáž musí být studentem ještě v době výběrového řízení a během následného administrativního postupu (do podpisu účastnické smlouvy). Prioritou UK je podpora absolventů, kteří budou dále pokračovat ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na UK, podpora post-doců a absolventů s další profesní činností navazující na UK. Výběrové řízení na praktické stáže pro budoucí absolventy se vyhlašuje odlišně od výběrového řízení na praktické stáže studentů.


Délka stáže: 2–12 měsíců (studentům, kteří se v daném stupni studia již zúčastnili studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se maximální délka stáže zkracuje o počet měsíců již v zahraničí strávený). Stáž se musí uskutečnit v termínu 1. 7. daného roku 15. 9. následujícího roku (tj. např. v akademickém roce 2016/17 se stáže uskutečňují v období 1. 7. 2016 – 15. 9. 2017).


Finanční zajištění: úspěšní kandidáti získají stipendium (rozdělení stipendií podle zemí k dispozici zde); dále se mohou domluvit na další odměně přímo s přijímající institucí (zde je třeba zajistit, aby odměna nepocházela ze zdrojů EU).


Prodloužení stáže: v případě zájmu o prodloužení původně schváleného pobytu kontaktujte zahraniční oddělení nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže. Zahraniční oddělení studenty informuje o dokumentech, jež je třeba doložit, aby mohlo být prodloužení stáže schváleno, a o tom, zda je na prodloužený pobyt možné získat finanční podporu z programu Erasmus+.


Výběrové řízení


Aktuální uzávěrka: 29. 5. 2017, 12:00


Poslední uzávěrka přihlášek: 21. 2. 2017, 12:00


V roce 2017 se uskuteční několik pilotních stáží pro absolventy. Zájemci se mohou průběžně hlásit zahraničnímu oddělení.


Požadavky: do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS donést:


  • strukturovaný životopis (v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat);

  • motivační dopis obsahující předběžný pracovní plán stáže a její zdůvodnění (opět v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat);

  • zvací/akceptační dopis: souhlas přijímající instituce s přijetím na praktickou stáž (dopis by měl obsahovat název instituce, kontaktní osobu včetně e-mailu, dohodnutou náplň stáže a data pobytu; není třeba zasílat originál poštou, postačí naskenovaný dokument s podpisem a razítkem) – v AJ/FJ/ŠJ;

  • doporučení vedoucího bakalářské práce (bakalářští studenti) / vedoucího katedry (studenti magisterských oborů) / školitele (doktorandi) – v ČJ.


Podrobné informace k administrativnímu postupu v případě úspěchu ve výběrovém řízení naleznete zde.


Ak. rok 2016/17

Ve 3. kole se přihlásila jedna studentka, která byla komisí vybrána. Gratulujeme!

Ze 3 uchazečů přihlášených k uzávěrce 2. kola (20. 10. 2016) vybrala komise 2 studentky . Úspěšným studentům gratulujeme!

Ze 4 uchazečů přihlášených k uzávěrce 1. kola (12. 4. 2016) vybrala komise 3 studenty. Úspěšným studentům gratulujeme!


Ak. rok 2015/16

Ze 7 uchazečů přihlášených k uzávěrkám v roce 2015 (1. 4. a 27. 10.) vybrala komise 5 studentů. Úspěšným studentům gratulujeme!


Ak. rok 2014/15

Z 10 uchazečů přihlášených k uzávěrce 15. září 2014 (na ak. rok 2014/15) bylo vybráno 9 studentů. Seznam úspěšných studentů naleznete zde.

* Seznam institucí, které se na FHS obrátily s nabídkou stáže (není jisté, zda stážisty hledají i nyní, ale můžete je zkusit oslovit):


instituce

internetové stránky

e-mail

původní nabídka

University of Graz, Center of Inter-American Studies

roberta.maierhofer@uni-graz.at

zde

České centrum Mnichov

munich.czechcentres.cz

zde

České centrum Brusel

czechcentres.cz

zde

Université de Lorraine

univ-lorraine.fr

zde

University of Porto, Faculty of Fine Arts

sigarra.up.pt

zde

Murcia City Council

informajoven.org

zde

Universidad CEU San Pablo

uspceu.com

zde

Universidad de Málaga

uma.es

University of Stavanger

uis.no

zde


Česká centra: nabízejí spíše stáže administrativního rázu, ale v některých případech i možnost získat zkušenosti s kulturním managementem, pořádáním akcí, PR, správou webu apod. Někdy mají i velmi konkrétní zaměření: na překlady a práci s textem, grafiku a fotografii... Studenti se aktivně účastní organizace různých kulturních akcí, přednášek, příp. mají možnost nahlédnout do praxe pořádání jazykových kurzů češtiny. Domluví-li si tedy studenti stáž tak, aby její náplň souvisela s daným studiem na FHS a prakticky doplňovala teoreticky získané poznatky, může se jednat o vhodnou instituci. Jelikož se uzávěrky v českých centrech mohou lišit od uzávěrek výběrových řízení na FHS, lze přímo oslovit konrétní české centrum a zaslat požadované dokumenty i mimo jimi stanovené termíny. Bližší informace získáte na adrese .


Poslední změna: 19. duben 2017 15:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám