• Research
 • Students' scientific and research work

Students' scientific and research work

Projects GAUK

Ongoing projects:


 1. Bc. Tereza Vrbková: Transgenerační genderové strategie matek a dcer v prostředí vietnamských rodin v české společnosti. 2015-2016. 233115 (VS 227165)

 2. Mgr. Andrea Krchová: Gender, migrace a reprodukční práva. 2015-2016. 267015 (VS 227196)

 3. Mgr. Jakub Binter: Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje. 2014-2016. 1510214 (VS 259560)

 4. Mgr. Kateřina Horská: Neobvyklé spirituální prožitky v prostředí nových náboženských hnutí v České republice. 2015-2016. 338015 (VS 227273)

 5. Ing. Radomír Mach: Výzkum environmentální zátěže způsobené spotřebou domácností ČR. 2014-2016. 1286214 (VS 259511)

 6. Mgr. Michal Geisler: Historická sociologie autismu v českých zemích. 2014-2016. 586214 (VS 259375)

 7. Mgr. Zuzana Martínková: Vliv vnímání rizik spojených s globální změnou klimatu na adaptační chování zemědělců. 2015-2017. 362815 (VS 227309)

 8. Mgr. Radka Kučerová: Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu. 2014-2016. 1214314 (VS 259492)

 9. Mgr. Filip Herza: Imaginace tělesné jinakosti a pražské přehlídky "lidských kuriozit“ 1850-1930. 2014-2016. 838214 (VS 259431)

 10. Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Politické myšlení Karla Jasperse, 2016-2017. 24216 (VS 250003)  

 11. Mgr. Pavel Baloun, "Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu v letech 1918-1940. 2016-2018. 54216 (VS 250009)

 12. Mgr. Anna Kernerová (do 11. 10. 2016 Bc. Jiřina Boušová), Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu 2016-2018. 156416 (VS 250027)

 13. Mgr. Marcela Kravciv Janečková, Pacient až na prvním místě: Integrace péče u pacientů po získaném poškození mozku. 2016-2018. 236216 (VS 250059)

 14. Ing. Esther Martos, Kultura sdílení: Sociologický výzkum ekonomiky sdílení a jejích kulturních důsledků v Evropě. 2016-2017. 362216 (VS 250087)

 15. Mgr. Caterina Di Fazio, Fenomenologie politického prostoru. 2016-2017. 508216 (VS 250137)

 16. Mgr. Petra Ponocná , Día de Muertos v současné mexické společnosti: proměny svátku v souvislosti s nacionalistickým diskursem a politikou identity. 2016-2017. 815116 (VS 250224)

 17. Mgr. Tereza Zikánová, Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace. 2016-2018. 1066216 (VS 250305) 

 18. Bc. Kateřina Potyszová, Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců. 2016-2018. 1074816 (VS 250317)

 19. Alexandra Lichá M.A., lic.sc.soc, Koloniální vývoj měst Inčonu a Kóbe a jejich post-koloniální odkaz. 2016-2017. 1075316 (VS 250319)

 20. Bc. Tomáš Hladký, Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů. 2016-2017. 1108416 (VS 250328)

 21. Mgr. Edit Szénássy, Romské ženy v české porodnici: procesy péče a rozhodování. 2016-2017. 1110116 (VS 250334)


Specific Academic Research (SVV):

SVV is a research done by students of acredited masters and doctorat programs. The competition starts every year in the middle of November. Projects SVV last always 1 calendar year.


SVV 2016 (7th round)

5 projects and 1 conference were financed from SVV budget in 2016 at FHS. Please see below their names.


VS

Name of the project

Leading researcher

FHS

P

260 347

Aktérství mezi enkulturací, diskursy a sociálními poli: příklad českých zemí po roce 1750

PhDr. Lucie Storchová Ph.D.


FHS

P

260 348

Adaptivní mechanismy v lidské psychice

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.

FHS

P

260 349

Filosofie a umění, filosofie a poznání

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

FHS

P

260 350

Sociální inovace v integrované péči a občanském sektoru

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


FHS

P

260 251

Glokalizovaný svět a jeho místa


doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.


FHS

K

260 242

Cross-cultural management issues in contemporary European Social and Healthcare Services (International scientific conference)

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.More info about SVV can be found here.Last change: January 5, 2017 14:53 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

U Kříže 8

158 00 Prague 5 - Jinonice

Czech Republic


Other contacts


Getting to us

Public transport: metro, line B (yellow), the Jinonice stop (the direction of Zličín from the city centre). Parking is available nearby.