• Aktuality

Aktuality


7. července 2020

Studentská konference Sémiotika a ideologie: Call for papers

Konference Sémiotika a ideologie organizovaná Katedrou elektronické kultury a sémiotiky FHS UK a studentským spolkem Ptakopysk je první studentskou konferencí zaměřující se na relevanci sémiotiky v rámci zkoumání otázky sociální a mediální reprezentace ideologií. Tato problematika zahrnuje teoretickou analýzu ideologických nástrojů v perspektivě sémiotické či kognitivně-sémiotické a oborů sémiotice příbuzných v rámci komunikačních studií: vizuální rétoriky, teorie argumentace, kritické analýzy diskurzu atd. Konference si klade za cíl sdružit studenty, kteří se zabývají ideologií či jejími dílčími aspekty.


Vítáme příspěvky od studujících bakalářských, magisterských či doktorských programů. Délka příspěvku by měla být 20 minut s desetiminutovou diskusí. Konference bude rozdělena do tematických bloků a výstupem je plánovaný recenzovaný konferenční sborník. Pracovní jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.


Názvy a abstrakty svých příspěvků o délce přibližně 500 slov posílejte do 30. 8. 2020 na e-mailovou adresu .


Na realizaci konference byly poskytnuty prostředky z projektu „Výzkum kognice, jazyka a poznávacích procesů“ (SVV 260 610) řešeného na FHS UK.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám