• Aktuality

Aktuality


9. září 2020

V září a říjnu probíhá výstava Nestabilní podloží

Fakulta humanitních studií UK zve na výstavu Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy, která od 9. září do 31. října 2020 probíhá ve Galerii VIPER (Vítkova 2, Praha 8). Na výstavě se krom jiných podílel i Bohuslav Kuřík, který působí na FHS UK na Katedře sociální a kulturní ekologie.


Anotace k výstavě: Výstava Nestabilní podloží se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a škál Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do čtyř kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy. Část Moderní vědění zachycuje anatomii sesuvu pohledem geologie, stejně jako poodhaluje momenty z historie utváření této vědní disciplíny. Realitní kancelář Realita ve své části výstavy spíše než pozemky či nemovitosti nabízí základní reorientaci pohledu a zkušenosti člověka ve světě, jež je nezbytná pro soužití se sesuvy, má-li člověk minimalizovat škody. Část Neposednost představuje sesuv jako vzpurný element, jehož nestabilní podloží má sílu destabilizovat vědecké, správní či antropocentrické jistoty moderního člověka a jeho světa. A v neposlední řadě část Život v trhlinách Země představuje kontury života sesuvu navzdory na příkladu vesnice Maršov na Uherskobrodsku.


Výstava Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy je výstupem výzkumného programu Přírodní hrozby v rámci Strategie AV21, který organizuje Akademie věd České republiky. Kromě Bohuslava Kuříka se na výstavě podíleli i Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jan Klimeš a Jiří Suchánek.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám