• Aktuality

Aktuality

14. prosince 2020

Call for papers k recenzovanému sborníku: Sémiotika a ideologie

Studijní program Elektronická kultura a sémiotika FHS UK a studentský spolek Ptakopysk vyhlašuje call for papers k recenzovanému sborníku „Sémiotika a ideologie“, který navazuje na stejnojmennou konferenci.

Sborník se stejně jako konference zaměřuje na relevanci sémiotiky v rámci zkoumání otázky sociální a mediální reprezentace ideologií. Tato problematika zahrnuje teoretickou analýzu ideologických nástrojů v perspektivě sémiotické či kognitivněsémiotické a oborů sémiotice příbuzných v rámci komunikačních studií: vizuální rétoriky, teorie argumentace, kritické analýzy diskursu a podobně.


Vítány jsou texty studujících bakalářských, magisterských či doktorských programů. Délka textu by měla být přibližně 15 NS (1 NS = 1800 znaků; viz dále). Pracovními jazyky sborníku jsou čeština, slovenština a angličtina. Texty je možné zasílat do 1. března 2021 na e-mailovou adresu .


Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám