• Aktuality

Aktuality

16. června 2021

Univerzita Karlova pořádá letní příměstské tábory pro děti

Univerzita Karlova získala dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pořádá letní příměstské tábory pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Této akce se účastní i Fakulta humanitních studií UK. Spolupráce napříč fakultami UK (vedle FHS UK i FF, FTVS, MFF, PedF a PřF UK) umožní funkční propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí dětí (zejm. sociální a personální, k řešení problému, k učení, ale také komunikativní) a gramotností (zejména čtenářská, matematická, přírodovědná).


Celotýdenní program letního příměstského tábora je pro děti zdarma.


Všechny potřebné informace včetně termínů a přihlášek naleznete na webových stránkách univerzity.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám