• Aktuality

Aktuality

24. listopadu 2021

Absolvent FHS UK Tomáš Korbel obdržel Cenu Josefa Hlávky

Absolvent Fakulty humanitních studií UK Tomáš Korbel obdržel Cenu Josefa Hlávky, která je každoročně udělována studentům vysokých škol za výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje Nadace Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.


Srdečně gratulujeme!


Absolvent FHS UK Tomáš Korbel obdržel Cenu Josefa Hlávky


Absolvent FHS UK Tomáš Korbel obdržel Cenu Josefa Hlávky (foto: http://www.hlavkovanadace.cz/)


Mgr. Tomáš Korbel, Ph.D., je absolventem doktorského studijního programu Soudobé evropské kulturní dějiny. Jeho práce se zabývá u nás téměř nezpracovaným tématem „vzestupu“ profesní skupiny architektů a stavitelů, jak ho dokládá vývojem vzdělávacího, právního a správního systému v českých zemích v 19. století. Jako celek představuje novátorský přístup. Autor sleduje problém na generaci architekta, podnikatele, mecenáše a politika Josefa Hlávky (1831-1908), konkrétně na příkladech čtyř Hlávkových spolužáků z pražské Polytechniky: Josefu Korelovi, Josefu Niklasovi, Adolfu Siegmundovi a Karlu Schlimpovi. Sledoval vztah mezi inženýry a architekty, mezi polytechnikami a akademiemi, mezi užitkovou a reprezentativní architekturou, které souvisí s otázkou vývoje, koncepce a teorie architektury. Velmi přínosné je nejen uplatnění sociologických přístupů na tradiční otázky koncepce inženýrského a architektonického vzdělání, smysl pro vyhledání hraničních realizací i schopnost propojit výklad školní a praktické fáze budování sociálního kapitálu.


Upravená verze disertace Tomáše Korbela je zařazena do edičního plánu FHS UK a bude vydána v lednu 2022.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám