• Aktuality

Aktuality

6. prosince 2021

Výstava „Za vodou, mezi Černou a Bílou Skálou“ ve dvoraně FHS UK

Dne 30. listopadu 2021 byla ve dvoraně Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy instalována výstava s historickou tématikou pod názvem „Za vodou, mezi Černou a Bílou Skálou... Z místních povltavských moderních a soudobých dějin na pomezí Holešovic, Libně a Troje“. Tvůrcem tohoto projektu je autorský kolektiv z Katedry historických věd a studijního programu Orální historie - soudobé dějiny pod vedením docenta Pavla Mückeho. Historická výstava v podobě 12 dvojrozměrných panelů zachycuje klíčové momenty z dění v lokalitě na pomezí dnešní Prahy 7, Prahy-Troje a Prahy 8, ve které se nachází vysokoškolský kampusu UK - ČVUT a především nové sídlo FHS UK.


Výstava „Za vodou, mezi Černou a Bílou Skálou“ ve dvoraně FHS UK


Vlastní výstava vznikla na základě analýzy a interpretace dostupné odborné literatury, ale také souboru vybraných archivních pramenů a také veřejných a soukromých historicko-dokumentačních sbírek (zejména fotografického charakteru).


Výstava „Za vodou, mezi Černou a Bílou Skálou“ ve dvoraně FHS UK


Hlavním cílem tohoto historicko-komunitního výstupu je seznámení členů akademické obce, ale také širší zainteresované veřejnosti (včetně místních institucionálních či individuálních aktérů) s vhledem do moderních a soudobých dějin místní lokality. Tento historický exkurz má podle autorského kolektivu přispět nejen k rozšíření odborného poznání, ale také k potenciálnímu „sblížení“ s místním prostředím a podnícení zájmu o jeho další rozvoj.


Výstava „Za vodou, mezi Černou a Bílou Skálou“ ve dvoraně FHS UK


Slavností vernisáž a křest výstavy byly odloženy z epidemiologických důvodů, nicméně měly by se uskutečnit dodatečně v termínu leden/únor 2022. Samotná výstava je ke zhlédnutí do března 2022.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám