• Aktuality

Aktuality

7. ledna 2022

Zahájení projektu "Životní příběhy za lidská práva / Life stories for human rights"

V prosinci roku 2021 zahájil výzkumný tým katedry aplikovaných sociálních věd Fakulty humanitních studií UK díky podpoře Norských fondů (2014–2021) výzkum Životní příběhy za lidská práva. „Životní příběhy za lidská práva“ jsou příběhy, které prožili a které vyprávějí lidé označovaní za postižené, kteří strávili velkou část života v pobytových zařízeních ústavního typu.
Jednou z důležitých potřeb, jejichž naplňování je lidem žijícím v ústavech často odpíráno, je potřeba vlastnit svůj příběh a prostřednictvím jeho sdílení poukazovat na životní radosti i těžkosti. Náš projekt umožní lidem označeným za postižené vytvořit výzkumnou skupinu a společně s výzkumníky, studeny a umělci obohatit odborné i veřejné povědomí o vlastní životní zkušenost. Čtenáři a posluchači snadno dostupných materiálů – komiksu, série podcastů a webových stránek – dostanou příležitost seznámit se s životními příběhy, které do veřejné debaty dosud nezasáhly.


Ačkoli současné metody řízení kvality a strategického rozvoje sociálních služeb v České republice deklarují zaměřenost na uživatele a staví na analýze jeho potřeb a přání, pracují především s kvantitativními demografickými daty či krátkými výpověďmi ve strukturovaných dotaznících. Projekt Životní příběhy za lidská práva se soustředí na dějiny, současnost a budoucnost české pobytové péče tak, jak o ní vyprávějí její uživatelé. Otvírá tak nejen nový pohled na fungování a vývoj pobytových zařízení v České republice, ale demonstruje také, jak se může zlepšit situace na poli úsilí o dodržování lidských práv a boje proti diskriminaci, jsou-li utlačovaní ve veřejném povědomí reprezentováni vlastním životním příběhem, a nikoli pouze jako položky ve statistikách.


Lidé se „zdravotním postižením“, kteří žijí nebo dlouhodobě žili v pobytové instituci ústavního typu, dostanou příležitost vyprávět své životní příběhy a zkušenosti s dodržováním lidských práv. Účastníci a účastnice výzkumu – členové výzkumné skupiny i další spolupracovníci – budou svoje zkušenosti prostřednictvím odborných, vzdělávacích a osvětových programů sdílet s pedagožkami, studenty, pracovníky v sociálních službách a veřejností. Kromě odborných výstupů (vzdělávacích programů, odborných statí a knihy) jsou plánovány také výstupy přibližující životní příběhy za lidská práva široké veřejnosti – zejména komiksová kniha, série podcastů a webové stránky.


Institucionalizace lidí se zdravotním postižením je jedním z nástrojů a zároveň důsledků setrvalé diskriminace lidí označených za postižené. Zvýšené povědomí o ochraně lidských práv lidí se „zdravotním postižením“ – povědomí založené na vyprávění věrohodných a působivých životních příběhů za lidská práva – přispěje ke zvýšení zájmu odborné, profesionální i široké veřejnosti o takové formy vzájemného poznávání a soužití, které neomezují právo lidí náležejících k marginalizovaným skupinám žít ve společenství s ostatními lidmi.Kontakt:

  • Dana Hradcová, vedoucí katedry aplikovaných sociálních věd FHS UK,

  • Michal Synek, vedoucí výzkumného týmu,


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám