• Aktuality

Aktuality

14. června 2022

Nová kniha Petra Špeciána: Behavioral Political Economy and Democratic Theory

Nakladatelství Routledge vydalo novou knihu Petra Špeciána „Behavioral Political Economy and Democratic Theory Fortifying Democracy for the Digital Age“.


Nová kniha Petra Špeciána: Behavioral Political Economy and Democratic Theory

KOUPIT


Anotace

Kniha vychází ze současných diskusí na pomezí ekonomie, psychologie a politické filosofie a zkoumá výzvy, které pro liberální demokracie vyplývají ze střetu mezi moderními technologiemi a hranicemi lidské racionality.


S přechodem demokratického politického diskurzu do digitálního prostoru se do popředí zájmu dostávají hrozby dezinformací a politické polarizace. Základní otázkou knihy je, jak lze tyto výzvy řešit, aniž by v rámci politického systému došlo k oslabení realizace demokratických hodnot. Přitom předkládá argumenty ve prospěch vytváření behaviorálně informované teorie demokracie a zkoumá, jak vědecké poznatky o mezích lidské racionality mohou formovat design demokratických institucí. V této souvislosti ukazuje stěžejnost předpokladu racionality v metodologických debatách obklopujících behaviorální vědy, centrální roli (ne)racionality v demokratické kolektivní volbě, problémy behaviorálně informovaného paternalismu, nebo možné nepaternalistické cesty ke zvýšení odolnosti demokratických institucí vůči politické iracionalitě.


Kniha může zaujmout každého, kdo se zajímá o behaviorální vědy, politickou filosofii a budoucnost demokracie.


Ing. Petr Špecián, Ph.D., působí na Fakultě humanitních studií UK na Katedře psychologie a věd o životě. Zabývá se tématy na pomezí filosofie, ekonomie a behaviorálních věd. Jeho výzkum se dnes soustředí hlavně na roli odborníků v demokratické společnosti a význam limitů lidské racionality v oblasti kolektivního rozhodování. Vyučuje především ekonomickou teorii a aplikovanou filosofii. Aktuální informace o jeho práci je možné získat na PhilPeople nebo na ResearchGate.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám