• Aktuality

Aktuality

23. června 2022

Jiří Hlaváček obdržel Prémii Otto Wichterleho

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D., člen Katedry historických věd a vyučující ve studijním programu Orální historie – Soudobé dějiny FHS UK, obdržel Prémii Otto Wichterleho, která je udělována mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR do 35 let.


Jiří Hlaváček obdržel Prémii Otto Wichterleho


Specializací Jiřího Hlaváčka jsou militární dějiny a metoda orální historie. V souvislosti s českým prostředím do této oblasti vnáší inovativním způsobem mezioborové, zejména antropologické přístupy. Je navíc jedním ze zakladatelů Společnosti pro výzkum dějin vojenství. Ve svém bádání se dlouhodobě zabývá především fenoménem základní vojenské služby a každodenním životem profesionálních vojáků po roce 1948.


Na rozdíl od klasické historiografie, která popisuje dějiny armád prostřednictvím dobových statistik či oficiálních dokumentů, upřednostňuje ve svých výzkumech zejména aktérskou perspektivu. Kromě samotného výzkumu se Jiří Hlaváček věnuje i výuce a popularizaci vědy nebo problematice digital humanities. V současnosti působí na FHS UK, jako vedoucí Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a je také předsedou České asociace orální historie.


Jiří Hlaváček je autorem a editorem několika publikací a řady studií, pravidelně vystupuje na zahraničních mezinárodních konferencích a patří mezi úspěšné řešitele a spoluřešitele grantových projektů. Aktuálně spolupracuje na projektu, který se zabývá interdisciplinárním výzkumem doby covidové a postcovidové.


Srdečně blahopřejeme!

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám