• Aktuality

Aktuality

6. září 2022

Vyhlášení 2. kola celofakultní výzvy Cooperatio „Strategické priority“

V souladu se Zásadami programu Cooperatio a se zněním Strategického záměru FHS UK 2021–2025, vyhlašuje děkanka Fakulty humanitních studií UK 2. kolo celofakultní výzvy k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti směřující k vytvoření publikačních výstupů uplatnitelných v systému národního hodnocení vědy a výzkumu dle metodiky M17+. Vedení FHS UK deklaruje zájem o podporu činností směřujících ke vzniku mezinárodně konkurenceschopných a v jednotlivých vědních oblastech vysoce ceněných výsledků vědecké a tvůrčí činnosti. Žádosti předkládané v rámci této výzvy mají mít charakter dílčí podpory vědecké a tvůrčí činnosti a nemohou suplovat roli národních a mezinárodních grantových soutěží.


Žádosti se podávají od 5. 9. do 30. 9. 2022.


Seznam podpořených záměrů bude zveřejněn nejpozději k 10. 10. 2022.


Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách Oddělení vědy a výzkumu.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám