• Aktuality

Aktuality

24. června 2024

FHS UK se zapojuje do nově vznikající COST Action

Docentka Veronika Čapská nově zapojuje Fakultu humanitních studií UK do vznikající Akce COST Print Culture and Public Spheres in Early Modern Europe, 1500-1800. V jejím rámci bude mít na starost školení a trénink doktorských studentů a postdoktorandů. Za Fakultu humanitních studií zapojila do této výzkumné sítě také doktorandku Lucy Císař Brown. Další (post)doktorandi specializující se na raně novověkou tištěnou kulturu, kteří by měli zájem o podporu v rámci akce COST, se mohou obrátit na paní proděkanku Čapskou. Tzv. kategorie Young Researchers and Innovators zahrnuje (post)doktorandy a (post)doktorandky do věku 40 let. Akce COST jsou evropskými výzkumnými sítěmi financovanými z prostředků EU (https://www.cost.eu/actions/CA23137/). Podporují profesní růst, sdílení a přenos poznatků prostřednictvím společných publikací, konferencí, letních škol a digitálních inovací.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám