• Aktuality

Aktuality


Call for papers: Město a jeho hradby

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK, Historickým ústavem Akademie věd ČR a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem srdečně zvou na 36. mezinárodní konferenci s názvem „Město a jeho hradby“, která se bude konat 10. a 11. října 2017.


V současné době je vyhlášen call for papers. Nabídky referátů spolu s abstraktem můžete posílat do 15. dubna 2017 na adresu Marketa.Ruckova@praha.eu. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Přednesené referáty budou v plném znění, případně v rozšířené verzi, otištěny v konferenčním sborníku v rámci řady Documenta Pragensia. Zahraničním účastníkům bude zajištěno ubytování na náklady organizátorů. Konferenční poplatek není vybírán. Jednacími jazyky jsou čeština a němčina (případně angličtina). Simultánní tlumočení z německého jazyka je zajištěno.


Call for papers CZ

Call for papers EN

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám