• Aktuality

Aktuality


Call for papers: Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy společně s Historickým ústavem AV ČR, v.v.i, srdečně zvou na konferenci s názvem Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie, která se bude konat ve dnech 23. až 24. listopadu 2017.


V současné době je vyhlášen call for papers. Nabídky referátů spolu s abstraktem můžete posílat do 30. září 2017 na tyto adresy: (Martina Ondo Grečenková), (Jiří Hrbek), (Tomáš Sterneck).


Konference by se měla především věnovat nižšímu a střednímu úřednictvu, státnímu, městskému, vrchnostenskému, přičemž by nemělo jít jen o medailonky jednotlivých osob, ale o případové studie zaměřené například na vznik a náplň pojmu byrokracie v osmnáctém století, na normy, předpisy a ideální zobrazení postavy a práce úředníka, na otázku vzdělání úřednictva, na reprezentaci úředníků ve veřejném prostoru atp. Kompletní seznam potenciálních témat naleznete v pozvánce.

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám