• Aktuality

Aktuality


Postavení UK dle mezinárodního srovnání vysokých škol

Univerzita Karlova se v žebříčku QS World University Rankings, který patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol, umístila na 314. místě z celkového počtu čtyř tisíc vysokých škol z celého světa. Mezi oblasti hodnocení patřily reputace mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanost jejich autorů, průměrný počet studentů na jednoho vyučujícího a internacionalizace akademické obce.


Univerzita Karlova byla nejlépe hodnocena v šetřeních mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli a dále v zastoupení zahraničních studentů. Mezi prvními pěti sty školami se z českých vysokých škol umístilo ještě České vysoké učení technické.


V březnu letošního roku vyšel podobný žebříček, který hodnotil katedry, instituty, kliniky, ústavy a centra Univerzity Karlovy. Mezi nejlepší světová pracoviště se UK umístila v 19 oborech. V oblastech, které jsou vyučovány i na Fakultě humanitních studií UK, se nejlépe umístily filosofie (139.), poté historie (177.), vědy o životním prostředí (248.), ekonomie (249.) a sociologie (253.).


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám