• Aktuality

Aktuality


Vyšla nová kniha Petra Wohlmutha: Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání Bergen op Zoom z roku 1747

V nakladatelství Scriptorium nedávno vyšla nová kniha Mgr. et Mgr. Petra Wohlmutha s názvem Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání Bergen op Zoom z roku 1747. Petr Wohlmuth absolvoval obory Historická sociologie a Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde je v současné době doktorandem a externím vyučujícím. Ve svém výzkumu se zaměřuje na symbolickou historickou antropologii a kulturní dějiny války a vojenství.


„Tento text se hlásí k žánru symbolické historické antropologie války a vojenství. Badatelské otázky směřují k analýze dobové kultury války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace v průběhu boje o pevnost Bergen op Zoom v kulminačním bodě války o rakouské dědictví v roce 1747. Smyslem knihy je nalézt alternativní způsob práce s prameny a opustit chápání vojenského střetu podle klasických konzervativních šablon vojenské historie jako národních nebo konfesních stereotypů vojenství, esenciálních vlastností hlavních aktérů nebo teoretických standardů vojenské vědy. Práce dospívá k závěru, že dobově mimořádný a dramatický boj o pevnost Bergen op Zoom se odvíjel primárně od zásadního nedorozumění mezi útočníky a obránci ve smyslu kultury války, především otázek vojenské cti a s ní spojených legitimních způsobů vedení boje.“


Petr Wohlmuth: Krev, čest a hrůza.


KOUPIT

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám