• Aktuality

Aktuality


10. října 2018

Personální změny ve vedení fakulty: agenda proděkanů

S platností od 1. října 2018 je dr. Tomáš Holeček jmenován proděkanem pro přijímací řízení v pregraduálním studiu. Proděkana pro vědu a výzkum doc. Marka Skovajsu vystřídala ke stejnému datu doc. Gabriela Seidlová Málková, přičemž část agendy, která se týká habilitačních a jmenovacích řízení, dočasně převzala doc. Iva Holmerová.


Celkové složení vedení fakulty (kolegia děkana) naleznete v sekci Kolegium děkana.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám