• Aktuality

Aktuality


16. ledna 2019

Vyhlášení interního fakultního kola 4. ročníku soutěže Primus UK (od roku 2020)

Děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje interní fakultní kolo 4. ročníku soutěže Primus UK (od roku 2020). Cílem programu je podpora vědeckých pracovníků (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Doba řešení projektů trvá od roku 2020 do roku 2022 včetně, s možností prodloužení projektu o další 2 roky.


Výběr projektů do soutěže Primus je dvoukolový – univerzitnímu kolu předchází kolo fakultní. Zájemci o podání projektu za FHS UK mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 15. února 2019. Tato přihláška se zasílá elektronicky ve formátu .doc včetně příloh na e-mailovou adresu . Uchazeči vybraní v rámci fakultního kola budou následně vyzváni, aby ve spolupráci s vedením fakulty zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže.


Podrobnější informace o postupu podávání přihlášek a programu samotném naleznete na stránce programu, případně kontaktujte z Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám