• Aktuality

Aktuality


27. srpna 2019

Nová kniha Přemysla Houdy: Normalizační festival

Nakladatelství Karolinum vydalo novou knihu Přemysla Houdy „Normalizační festival: socialistické paradoxy a postsocialistické korekce“. PhDr. Přemysl Houda, Ph.D., který působí na Pracovišti oboru Orální historie – soudobé dějiny FHS UK, se ve svých pracích zaměřuje právě na období tzv. normalizace, transformace a dále pak na studium nezávislých hudebních žánrů (folku) a Blízkého východu.


Nová kniha Přemysla Houdy: Normalizační festival

KOUPIT


Anotace: Normalizační festival je původní monografií o československém pozdním socialismu, zvláště pak o pozdně socialistické veřejné sféře, jež je dnes často považována za a priori toxickou. Hlavními postavami monografie jsou organizátoři folkových koncertů, kteří se v této sféře pohybovali, a tím ji spoluvytvářeli (a také v jistém smyslu měnili). Na jejich každodenním jednání je ukázána problematičnost dnešních mainstreamových způsobů zobrazení pozdního socialismu, a kniha je tak na dálku vedenou diskuzí s dnes již vžitými pojmy, jakými jsou například šedá zóna nebo ostrůvky svobody. S pomocí odborné literatury – a zvláště pak na základě tvůrčí interpretace textů antropologa Alexeje Jurčaka – nabízí alternativní model vyprávění o pozdním socialismu, jehož zastřešující metaforou by mohla být v úvodu knihy zmiňovaná Möbiova páska.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám