• Aktuality

Aktuality


6. září 2019

Nová kniha Lenky Krátké: „Letos musíme být spokojenější než loni! Proměny české firemní kultury po roce 1989“

V edici Orální historie a soudobé dějiny Nakladatelství Karolinum právě vyšla nová kniha Mgr. et Mgr. Lenky Krátké, Ph.D., s názvem „Letos musíme být spokojenější než loni! Proměny české firemní kultury po roce 1989“. Lenka Krátká působí na FHS UK na Pracovišti Orální historie – Soudobé dějiny.


Nová kniha Lenky Krátké: „Letos musíme být spokojenější než loni! Proměny české firemní kultury po roce 1989“

KOUPIT


Anotace: Kniha se věnuje tématu transformace firemní kultury v českém prostředí, konkrétně v tuzemských pobočkách zahraničních korporací, jež byly nově zakládány po roce 1989 a staly se vzorem pro etablování „západní“ firemní kultury v tuzemském kontextu. Oproti jiným publikacím, jež vnímají firemní kulturu jako nástroj řízení a zlepšování výkonu organizace, tato práce reflektuje problematiku firemní kultury z hlediska zaměstnanců a zaměstnankyň. Na základě orálněhistorického výzkumu (rozhovory s lidmi ze všech úrovní firemní hierarchie) autorka hledá odpověď na otázku, zda a jakým způsobem neoliberální hodnoty zakořeněné v nadnárodní korporátní kultuře proměnily (a proměňují) nejen sféru pracovní, ale také chování a prožívání jednotlivců v životě mimopracovním, soukromém.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám