• Aktuality

Aktuality


10. února 2020

Call for contributions: časopis „Lidé města“

Časopis Lidé města, jehož vydavatelem je FHS UK, vyhlašuje call for contributions k anglickému vydání časopisu, které je plánováno na září 2020. Nabídky článků lze posílat do 1. března 2020 prostřednictvím emailu na . Všechny bližší informace, včetně formátu, naleznete na webových stránkách časopisu.


Lidé města/Urban People jsou předním českým recenzovaným časopisem v oblasti sociální a kulturní antropologie. Zaměřují se především na oblast střední a východní Evropy a témata spojená s urbánní antropologií. Cílem časopisu je podpořit vysoce kvalitní a eticky odpovědný akademický výzkum, šíření jeho výsledků a poznání v nejširším slova smyslu, a národní i mezinárodní akademické diskuse. Vychází třikrát ročně, dvakrát v českém jazyce a jednou v angličtině.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám