Zahraniční spolupráce

Fakulta humanitních studií se aktivně zapojuje do nejvýznamnějších programů mezinárodní mobility. Během studia na FHS tráví přibližně 100 studentů ročně semestr či celý akademický rok na partnerské univerzitě v zahraničí, ať už v rámci programu Erasmus+ či jiných programů (CEEPUS, AKTION, Fulbright, Visegrad, bilaterální dohody na úrovni univerzity či fakulty, mezivládní dohody aj.). Finanční podporu pak mohou z fakultních prostředků získat i studenti, jejichž výjezd neprobíhá v rámci některého ze stipendijních programů. Mezi nejoblíbenější cílové země patří dlouhodobě například Německo, Nizozemsko, Austrálie či USA.


Studium v zahraničí


Erasmus+

Nejdůležitějším programem je jistě Erasmus+: fakulta spolupracuje s 80 prestižními evropskými univerzitami a vedle výměny studentů (na studijní pobyty i pracovní stáže) a vyučujících se podílí i na přípravě intenzivních výukových programů či projektů strategického partnerství. Program Erasmus umožňuje studentům vyjet do zahraničí na studijní pobyt a také na praktickou stáž. FHS je také jednou z partnerských institucí zapojených do společného magisterského programu Erasmus Mundus EuroPhilosophie.


Mobilita doktorandů

Zahraniční mobilita se výrazně podporuje i na úrovni doktorského studia: stoupá počet doktorandů studujících formou cotutelle (tj. zároveň na FHS a na zahraniční univerzitě, přičemž jejich disertační práci vedou dva školitelé). O mobilitě doktorandů a možnostech výjezdu se dozvíte na stránkach Zahraničního oddělení.


Zahraničtí přednášející a studenti

Mezinárodní aspekt se promítá i do studia na fakultě: vedle zahraničních přednášejících (ať už krátkodobých hostů, či dlouhodobě působících pedagogů) se čeští studenti mohou každoročně setkat s více než 250 studenty z různých zemí Evropy i celého světa v kurzech v cizích jazycích (nejčastěji v angličtině, němčině či francouzštině). Součástí nabídky předmětů v angličtině jsou i kurzy připravené ve spolupráci s programy UPCES (Undergraduate Programme in Central European Studies) a CET (Central European Studies in Prague and Jewish Studies in Prague). Studenti FHS mohou rovněž působit jako buddíci nebo ambasadoři, kteří pomáhají studentům přijíždějícím ze zahraničí s orientací na FHS i v každodenním životě v Praze.


Kontakt

Zahraniční oddělení FHS UK

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8

Kancelář č. 1.26

E-mail:

Facebook: ZahranicniOddeleniFHSUK


Další informace o zahraniční spolupráci FHS naleznete zde.


Poslední změna: 25. srpen 2020 13:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám