Afiliace a dedikace

Afiliace a dedikace v publikacích podpořených z programů PRVOUK na UK FHS

Afiliace

Autoři jsou povinni uvádět v každé publikaci svou afiliaci k Fakultě humanitních studií a UK:


a) V publikacích se uvádí oficiální institucionální afiliace (česky nebo anglicky, případně v jazyce publikace. U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět i anglicky) v podobě: Název univerzity, název fakulty:

  • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

  • Anglicky: Charles University, Faculty of Humanities


V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky:

  • Česky: FHS UK

  • Anglicky: Charles Univ, Fac Human


b) V případě že je nutné afiliaci doplnit adresou, uvádějte:

U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 158 00


Dedikace

Doporučené znění dedikace:

Česky:

"Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT– 201?)."


S uvedením programu PRVOUK je např. tato možnost:


Tato publikace vznikla díky institucionální podpoře na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT – 201?) v rámci programu PRVOUK

(Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově) „název programu" na Fakultě humanitních studií.


Anglicky:

„This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Charles University, Faculty of Humanities (Charles Univ, Fac Human 201?).


Podrobnější informace k uvádění afiliací a dedikací ve Vašich publikacích najdete zde.


Poslední změna: 23. leden 2017 12:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám