Ženy na vedlejší koleji(?)

Ženy na vedlejší koleji (?)


Projekt je zaměřen na ženy migrantky ve středním a vyšším věku, protože jsou vystaveny většímu riziku diskriminace ve srovnání s muži a i s jinými ženami jak z většinové, tak z menšinové části společnosti.


Cílem je vyrovnat jejich postavení, omezit zranitelnost a posílit práva v sociální oblasti. Dále vysledovat úspěšnost jejich integrace a ověřit, zda i zde platí teze zjištěné u majoritní části ženské populace. V neposlední řadě přiblížit téma genderu v migraci a jeho specifika u této věkové kategorie veřejnosti, posílit spolupráci mezi organizacemi, které se tématem zabývají. Budeme usilovat o změnu legislativy i praxe. K těmto cílům povede soubor aktivit: kvalitativní výzkum, posouzení veřejných politik, kurz sociální práce pro studenty, kampaň či právní a sociální poradenství. Výstupem bude publikace pro veřejnost, monotématické číslo časopisu Univerzity Karlovy, analýza politik a podněty s hodnotící zprávou, internetový blog, manuál pro migrantky, sociální spot, články, reportáže a pořady v médiích.


Projekt „Ženy na vedlejší koleji (?)“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS UK a Universitou v Bergenu.


· www.osf.cz

· eeagrants.org

· www.dejmezenamsanci.czPoslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám