Habilitační řízení zahájená v letech 2014-2017

Habilitační řízení zahájená v letech 2014-2017PhDr. Ivan Murin, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení::

Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Etnografia generačnej transmisie kultúry v lokálnom spoločenstve – antropologická perspektíva.

Datum zahájení: 5. 6. 2017


Složení habilitační komise:


Předseda

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


Členové

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.


Univerzita Karlova, Filozofická fakulta;

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta


prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.


t.č. bez afiliace


prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.


Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.


Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická


Oponenti

zatím nevybráni

zatím nevybráni

zatím nevybráni


Stav řízení: Vědeckou radou FHS UK bylo schváleno složení habilitační komise.


Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Mezi texty a textiliemi (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství

Bibliografické údaje hab. práce: ČAPSKÁ, Veronika. Mezi texty a textiliemi : (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Dolní Březany: Scriptorium. 2016. 326 s. ISBN 978-80-88013-33-4.

Datum zahájení: 10. 2. 2017


Složení habilitační komise:


Předseda:


prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.


emeritní

Členové:


prof. Miloš Havelka, CSc.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.


emeritní      
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.


Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

Oponenti:

Doc. PhDr. Jan Horský, PhD.


Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Historický ústav

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.


Historický ústav SAV Bratislava


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitantka byla jmenována docentkou.Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Děvušky a cigarety: o hranicích, migraci a moci

Bibliografické údaje hab. práce: GRYGAR, Jakub. Děvušky a cigarety: o hranicích, migraci a moci. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 2016. 256 s. ISBN 978-80-7419-234-0.

Datum zahájení: 28. 4. 2016


Složení habilitační komise, oponenti habilitační práce:

Předseda:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. Miloš Havelka, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií


doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická


prof. zw. dr hab. Halina Rusek

Uniwersytet Śląski, Cieszyn


doc. PhDr. Csaba Szaló Ph.D.

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Oponenti:


doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

doc. PhDr. Csaba Szaló Ph.D.


Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.


Europa-Universität Viadrina FrankfurtStav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.


Obor habilitace: Filozofie

Název habilitační práce: Fenomenologicko-topologický pojem prostranství

Údaje o rukopisu hab. práce: NITSCHE, Martin. Fenomenologicko- topologický pojem prostranství. 2016. 206 s. (rukopis hab. práce)

Datum zahájení: 8. 1. 2016


Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta


Členové:

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií


prof. PhDr. Pavel Kouba


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Centrum pro teoretická studia, Společné pracoviště UK a AV ČR

doc. Martin Cajthaml, Ph.D.


Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta

prof. PhDr. František Novosád, CSc.


Filozofický ústav Slovenskej akadémie viedStav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Metropolitní univerzita Praha


Obor habilitace: Sociální a kulturní antropologie

Název habilitační práce: Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii

Bibliografické údaje hab. práce: NOŽINA, Miroslav. Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 2013. 252 s. ISBN 978-80-87558-08-9.

Datum zahájení: 14. 12. 2015


Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

doc. PhDr. František Vrhel, CSc.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta


prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.


Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.


Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Mgr. Petr Komers, Ph.D.


bez afiliaceStav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Mgr. Tomáš Vítek, Dr.

Pracoviště uchazeče v době konání řízení:

Fakulta humanitních studií UK, Filosofický modul            

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.


Obor habilitace: Filozofie

Název habilitační práce: Sedm mudrců a jejich výroky

Bibliografické údaje hab. práce: VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Praha : Herrmann & synové. 2010. 411 s. ISBN 978-80-87054-21-5.


Datum zahájení: 17. 8. 2015


Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. Miroslav Petříček, Dr.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Akademie výtvarných umění v Praze

prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.


emeritní, bez úvazku

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.


Masarykova Univerzita, Brno, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.


Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta


Stav řízení: Řízení bylo úspěšně završeno; habilitant byl jmenován docentem.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám