Hájíme práva žen

Hájíme práva žen v České republice


Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.  


K dosažení tohoto cíle jsou v projektu stanoveny tyto kroky:

- prosadit alespoň dvě legislativní opatření, která povedou k odstranění deficitů rovných příležitostí, budeme vycházet z analýz stavu rovných příležitostí a monitoringu činnosti vlády a Parlamentu ČR,

- vytvořit komoru genderových expertů/ek, která bude sloužit jako nezávislá platforma pro spolupráci s českou exekutivou a bude poskytovat expertní základnu k tematice rovných příležitostí,

- prosadit ratifikaci alespoň jedné mezinárodní úmluvy v oblasti rovných příležitostí a ženských práv, kterou je ČR povinna ratifikovat a dosud tak neučinila,

- prosadit minimálně jedno legislativní opatření vedoucí ke skutečnému respektování reprodukčních práv žen a legislativnímu ukotvení profese porodních asistentek,

- zlepšit informovanost rodičů, porodních asistentek i lékařů prostřednictvím informačních kampaní, konferencí a manuálů.


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt realizuje

Česká ženská lobby, o.s. ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, Kongresem žen, Fakultou sociálních studií Masarykovy university v Brně a FHS UK.


http://www.dejmezenamsanci.cz

http://www.osf.cz/Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám