Nakládání s majetkem

Průběžná inventarizace - březen 2019

Průběžná inventarizace vychází z Opatření děkana č. 2/2016 Průběžná inventarizace na FHS UK a z Opatření děkana FHS UK č. 6/2019 k provedení inventarizace.


Základní podmínky průběžné inventarizace:

  • Vybrané předměty je třeba fyzicky předložit inventarizační komisi ke kontrole v níže uvedených časech a místech nejdéle do 3.května 2019. Ve specifických případech - nemoc, zahraniční pobyt či rozměrné předměty - nutno domluvit náhradní postup nejpozději do 12.dubna.

  • Průběžná inventarizace probíhá v Jinonicích v místnosti 6006 v pondělí a ve středu v čase od 9:00 do 15:30.

  • Inventarizace začíná 11.března a končí 3.května 2019.

  • Inventarizace se týká předem vybraných 33% předmětů, které mají odpovědné osoby přidělené do své správy a které při pravidelné inventuře prokazují pouze čestným prohlášením.

  • Kontakty:

    Inventurní komise: Jan Vaněk a Jan Černota


Poslední změna: 8. březen 2019 13:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám