Nakládání s majetkem

Nakládání s majetkem FHS - obecná pravidla

Nakládání s majetkem FHS upravují zejména následující předpisy:

Úplné znění pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze platné od 1.1.2017

Opatření děkana FHS UK č. 13/2017 - Pravidla pro správu majetku Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Průběžná inventarizace - březen 2018

Průběžná inventarizace vychází z Opatření děkana č. 2/2016 Průběžná inventarizace na FHS UK a z Opatření děkana FHS UK č. 2/2018 k provedení inventarizace.


Základní podmínky průběžné inventarizace:

  • Vybrané předměty je třeba fyzicky předložit inventarizační komisi ke kontrole v níže uvedených časech a místech nejdéle do 11.května 2018. Výjimky nutno domluvit nejpozději 30.března.

  • Průběžná inventarizace probíhá v Jinonicích v místnosti 6006 v pondělí a ve středu v čase od 10:00 do 16:00.

  • Inventarizace začíná 12.března a končí 11.května 2018.

  • Inventarizace se týká předem vybraných 33% předmětů, které mají odpovědné osoby přidělené do své správy a které při pravidelné inventuře prokazují čestným prohlášením.

  • Kontakty:

    Inventurní komise: Jan Vaněk a Jan Černota


Poslední změna: 12. březen 2018 21:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám