Nakládání s majetkem

Nakládání s majetkem FHS - obecná pravidla

Nakládání s majetkem FHS upravují zejména následující předpisy:

Úplné znění pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze platné od 1.1.2017

Opatření děkana FHS UK č. 4/2014 - Obecně závazná pravidla pro nakládání s majetkem FHS UK


Průběžná inventarizace - březen 2017

Průběžná inventarizace vychází z Opatření děkana OD 2/16 Průběžná inventarizace na FHS UK a z Příkazu děkana k provedení inventarizace v roce 2017.


Základní podmínky průběžné inventarizace:

  • Vybrané předměty je třeba fyzicky předložit inventarizační komisi ke kontrole v níže uvedených časech a místech nejdéle do 30.dubna 2017.

  • Průběžná inventarizace probíhá v Jinonicích v místnostech 6005 a 6006 v pondělí a v úterý v čase od 10:00 do 16:00.

  • Inventarizace začíná 6.března 2017 a končí 30.dubna 2017.

  • Inventarizace se týká předem vybraných 33% předmětů, které mají odpovědné osoby přidělené do své správy a které při pravidelné inventuře prokazují čestným prohlášením.

  • Kontakty:

    Inventurní komise: Jan Vaněk a Michaela Šindelková


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám