Profesor Jan Sokol slaví 80. narozeniny

Profesor Jan Sokol slaví 80. narozeniny (foto: Lukáš Erba, http://www.lukaserba.com/)
Profesor Jan Sokol slaví 80. narozeniny (foto: Lukáš Erba, http://www.lukaserba.com/)


18. dubna 2016 slaví své 80. narozeniny zakladatel a první děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze profesor Jan Sokol.

Srdečně gratulujeme panu profesorovi k tomuto významnému životnímu jubileu a přejeme hodně zdraví, životní energie a optimismu!


O Janu Sokolovi

Názory a texty

Přednášky


O Janu Sokolovi

Životopis


Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. 1958 maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium matematiky na MFF UK. V letech 1964 až 90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. 1990–1992 poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. 1992 kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. V letech 1997-2011 poradcem ministra školství, od ledna do července 1998 ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem na presidenta republiky. Od roku 2013 členem Etické komise ČR, odvolacího orgánu pro ocenění Třetího odboje.


Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V květnu 1993 obhájil diplomovou práci Člověk a svět očima bible, v březnu 1994 získal titul CSc. prací Mistr Eckhart a středověká mystika, v dubnu 1995 titul doktora za práci Malá filosofie člověka. V únoru 1997 jmenován docentem filosofie (téma: Čas a rytmus), v letech 2000–2007 děkan Fakulty humanitních studií UK. V listopadu 2000 jmenován profesorem, obor Filosofie výchovy, roku 2008 vyznamenán Řádem čestné legie jako Commandeur. Ženatý, tři děti.


Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejm. filosofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi, 1973–1982), 1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. V současné době přednáší úvod do filosofie, kurzy Moc, peníze a právo, Člověk jako osoba a Člověk a náboženství. Četné přednášky v cizině, zejména na evropská a filosofická témata. V zimním semestru 2008/2009 přednášel na téma Etika a lidská práva jako Senior Fellow na CSWR, Harvard University, Cambridge (MA).


Předsedou Akademického senátu PedF UK (1994–1997), členem Akademického senátu UK (1994–1996, 1999–2001), členem vědecké rady několika fakult UK a Masarykovy univerzity Brno. Místopředseda správní rady International Bureau of Education (UNESCO) v Ženevě (1998–2002). V letech 2002–2008 člen předsednictva Grantové agentury ČR, člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno, Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR (1998–2002), člen České pobočky Římského klubu a PEN Clubu. Od roku 2015 člen vědecké rady GAČR.


Zdroj: oficiální webové stránky profesora Jana Sokola http://www.jansokol.cz/


Užitečné odkazy:

http://www.jansokol.cz/ (oficiální webové stránky profesora Jana Sokola)

https://www.facebook.com/Prof.PhDr.Jan.Sokol/?fref=ts (fan-stránka v sociální síti Facebook)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sokol (stránka o Janu Sokolovi na Wikipedii: dostupné verze v různých jazycích)


Názory a texty

Mnohé články, eseje a komentáře profesora Jana Sokola si můžete přečíst on-line na oficiálních webových stránkách http://www.jansokol.cz/category/cesky/nazory-a-texty/. Texty jsou dostupné v několika světových jazycích: v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Zde naleznete odkaz na okázku posledních několika článků v češtině:


Společná etika pro všechny lidi?


Kde se berou lidská práva?


Převtělování duší a lidská svoboda


Přednášky

Pravidelné univerzitní přednášky jsou přístupné i veřejnosti. Konají se každé pondělí v budově UK v Jinonicích, asi 150 m od stanice metra B Jinonice. Adresa: Praha 5 Jinonice, U Kříže 8, aula č. 1034 v přízemí.


Přednášky on-line:Další přednáky v síti Youtube můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/results?search_query=jan+sokol


Poslední změna: 20. červen 2016 09:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám