Státní závěrečné zkoušky a obhajoby

Státní zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu

Podle č. II, čl. 7, odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK v platném znění řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky nebo její části stanoví děkan. Každý tento termín se s přesným časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na úřední desce (pro všechny termíny státních zkoušek viz SIS); čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Toto období s náležitým předstihem vždy stanoví aktuální harmonogram akademického roku.


Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:


6. 1. 2017 (státní zkouška mezi 23. 1. 2017 – 10. 2. 2017)

5. 5. 2017 (státní zkouška mezi 29. 5. 2017 – 23. 6. 2017)

30. 6. 2017 (státní zkouška mezi 4. 9. 2017 – 27. 9. 2017)


Státní zkoušky v doktorském studijním programu

Podle č. III, čl. 10, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK v platném znění řádný a opravný termín konání státní doktorské zkoušky stanoví děkan. Každý tento termín se s přesným časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na úřední desce (pro všechny termíny státních zkoušek viz SIS); čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Po dohodě se studentem je možné termín státní doktorské zkoušky stanovit individuálně, bez ohledu na tuto lhůtu.


Termíny státních zkoušek

Zimní semestr 2016/2017

Termíny pro odevzdání disertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce:

1. 11. 2016 (státní doktorská zkouška mezi 23. 1.–10. 2. 2017)


Letní semestr 2016/17

Termíny pro odevzdání disertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce:

2. 1. 2017 (státní doktorská zkouška mezi 8.5.–29. 5. 2017)

2. 5. 2017 (státní doktorská zkouška mezi 4.9.–27. 9. 2017)
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám