Online encyklopedie migrace

Encyklopedie je současný rozsáhlý projekt Studentského hnutí za solidaritu ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. Jejím posláním je zmapovat relevantní témata a pojmy, které souvisejí se současnou tzv. uprchlickou krizí, tak, aby se široká veřejnost mohla spolehlivě, aktuálně a čtenářsky přístupným způsobem informovat o nastalé situaci a jejím kontextu. Primárním cílem je vysvětlení příčin, které vedou k tomu, že lidé prchají ze svých domovů. Nechceme se hádat, ani nikoho přesvědčovat, ale za pomoci objektivního a odborného studia situaci uklidňovat a problém jemně vykládat těm, kteří o to stojí. Chceme vůbec umožnit vcítění do osudů uprchlíků.


Struktura encyklopedie je stromovitá, tedy od nejpodstatnějších hesel směrem k okrajovým, což umožňuje jednak přizpůsobit výklad informační potřebě uživatele, jednak tvůrcům neomezeně rozvíjet další vrstvy hesel. Záměrem ovšem není dublovat funkci Wikipedie; nechceme žádné dlouhé a obecné statě, ale velmi konkrétní a přesná hesla (definice pojmů, výklad jevů, hodnocení a komentáře), která za pomoci větvení vykládají opět velmi konkrétní jevy. Spíše než dlouhé analýzy skládáme pomyslnou mozaiku. Modelovým čtenářem encyklopedie je neinformovaný laik s nedostatkem času, formálně jsou tedy hesla koncipována jako stručná (max. 1 ns), popularizační a srozumitelná. Hesla jsou součástí interaktivní mapy světa, díky níž jej bude možno přehledněji a názorněji zasadit do kontextu, což bude navíc podpořeno ilustračními materiály (např. obrázky, grafy, videi). Budou-li kapacity, zvažujeme také anglickou mutaci.


Na přípravě a další koordinaci encyklopedie pracují studenti českých vysokých škol, samotné texty ale píší primárně pedagogové. Autorizací hesel dále chceme dosáhnout patřičné legitimity a vážnosti. Organizace práce i její efektivity dosahujeme vytvářením tvůrčích týmů (studenti spolu s pedagogy) dle oborů. Primárními obory jsou přitom ty, jež se zabývají Blízkým východem a českými reáliemi (např. arabistika a blízkovýchodní studia), sekundárními jsou ty, které doplňují fakta o teoretický rámec (např. religionistika, politologie, právo, sociologie, antropologie, ekonomie, teologie, filosofie ad.). Struktura encyklopedie dovoluje dále zapojit i nejrůznější další obory.


Všichni autoři odborných textů se na přípravě encyklopedie podílejí dobrovolně, pro pedagogy a studenty je navíc zajištěna symbolická finanční kompenzace.


Vzhledem k tomu, že je projekt velmi náročný, zejména z hlediska personálního fondu, velmi uvítáme každého, kdo se bude chtít do vytváření encyklopedie zapojit. V případě zájmu se neváhejte ozvat na zmíněný kontakt, všechny dotazy rádi zodpovíme. Podrobnější informace hledejte v přiloženém konceptu a metodice práce.


Web Online encyklopedie migrace


Kontaktní osoba: Jakub Múčka ( )


Poslední změna: 12. únor 2018 12:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám