Ekologie


Studium ekologie je na FHS UK představeno na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě a pak především na navazujícím magisterském a doktorském stupni studia v rámci programů Sociální a kulturní ekologie a Environmentální studia. Důraz je přitom kladem na studium sociálních a kulturních aspektů ekologie.


Obsahem studijního programu Sociální a kulturní ekologie je zkoumání vztahů společnosti a jednotlivce k přírodě a životnímu prostředí, především na půdě a prostřednictvím metod společenskovědních disciplín s nezbytným přírodovědným minimem. Cílem je prohlubované porozumění těmto souvislostem, nalézání jejich zákonitostí a metod, jimiž je lze zkoumat. Sociální a kulturní ekologie tak představuje jednak teoretický oborový základ strategie trvale udržitelného rozvoje ve smyslu diachronní multidisciplinarity, jednak v synchronní rovině zkoumá konkrétní politicko-právní rozměr udržitelného rozvoje včetně metodologie (rozhodovací procesy, řízení a správa – governance) a napomáhá jeho mnohostrannému a flexibilnímu uplatnění ve společenské praxi České republiky i nadnárodních organizací a uskupení, zejména Evropské unie.


Ekologii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Navazující magisterské studium


Podívejte se na výběr z velké nabídky volitelných kurzů v této disciplíně. Můžete se také podívat přímo do Studijního informačního systému.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám