Ph.D. Aplikovaná etika

Aplikovaná etika (prezenční a kombinovaná forma)

Ve studijním oboru Aplikovaná etika jde o soustavný výcvik v kritické reflexi vlastních i cizích postojů, v rozpoznávání skrytých předpokladů a předsudků, přehlížených etických stránek a širších souvislostí zdánlivě pouze technických problémů, jinými slovy v prohlubování rozumějícího přístupu - a to vždy v rámci jisté odborné oblasti, v tomto případě humanitní v širokém slova smyslu. Cílem doktorského programu je tedy snaha vytvořit prostor pro soustavnou vědeckou práci, jejímž společným jmenovatelem je etický rozměr rozmanitých a koncisně definovaných oborů nebo profesí. V průběhu doktorského studia musí ovšem frekventanti zvládnout i metody vědecké práce a její odborné prezentace. Studijní plán studenta doktorského studia zahrnuje: - tzv. rozdílovou zkoušku: jednosemestrální kurz zakončený zkouškou, a to v oborech, které uchazeč neabsolvoval, ale které jsou k doktorskému studiu nutné; - povinný modul: dva dvousemestrální kurzy zakončené zkouškou; - volitelný modul: výběr ze šesti jednosemestrálních kurzů zakončených zkouškou; - doktorský seminář; - další povinnosti: článek v recenzované publikaci, 2 recenze, 2 odborné přednášky, seminář pro studenty, účast na dvou odborných konferencích.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. / doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelůPoslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám