Ph.D. Sociální ekologie

Sociální ekologie (prezenční a kombinovaná forma)

Nová paradigmata epochy antropocénu vyžadují nový způsob kladení otázek a jejich zodpovězení. Nezbytné je pochopení složitých interakcí mezi společensko-ekonomickým a biofyzikálním systémem naší planety, pochopení významnosti těchto vztahů, relativní důležitosti a také jejich rizik. Studijní program má i nadále přispívat k chápání těchto procesů jako nezbytné podmínky k socioekonomickému rozvoji, který respektuje environmentální limity, na kterých zcela závisí. Program je založen na interdisciplinárním přístupu, který v daném oboru v současnosti jednoznačně směřuje k pevnější provázanosti přírodovědných a společenskovědních oborů a témat.


Studijní program je – ex definitione – mezioborový; vychází zejména ze sociologie, ekonomie, environmentální vědy a dále z mezinárodních vztahů, politologie, pedagogiky, statistiky, informatiky popř. i z dalších oborů a podoborů společenských i přírodních věd. Další odborný rozvoj vychází z rozvoje poznání v nově se prosazujícím oboru „věda o udržitelném rozvoji“ (sustainability science), resp. v dalších blízkých oborech jako jsou environmentální ekonomie a sociologie, environmentální vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, veřejná politika s tématy vládnutí a participace apod.


Cílem studijního programu je připravit vysoce kvalifikované a na trhu práce uplatnitelné odborníky na složitou interdisciplinární problematiku vztahů mezi člověkem jako jednotlivcem i společností a přírodním či lidmi ovlivněným prostředím a přírodními systémy. Nutným předpokladem je široký rozhled o relevantních teoretických přístupech ve společenských i environmentálních vědách, znalost přístupů a metod zejména sociologického, ekonomického, pedagogického a environmentálního výzkumu jakož i znalost aktuálního politického diskurzu v ČR i v mezinárodním měřítku.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.


Web: http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php

Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Adresa: José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín, 162 52


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů
Poslední změna: 5. prosinec 2018 09:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám