Ph.D. Environmentální studia

Environmentální studia (prezenční a kombinovaná forma)

V současné době panuje shoda na tom, že důkladné poznání přírodního systému planety nestačí. Nezbytné je také pochopení složitých interakcí mezi společensko-ekonomickým systémem a životodárnými planetárními systémy, jež poskytují společnostem ekosystémové a přírodní služby. Doktorský studijní program Environmentální studia má přispět k rozvoji environmentálních přístupů, pro které je charakteristický interdisciplinární přístup. Náplní doktorského programu Environmentální studia je rozvoj poznání, které má přispět k vybudování teoretické základny strategie hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje udržitelného zejména po environmentální stránce. Pro studijní program byly vymezeny tyto vědeckovýzkumné směry: - Socio-ekonomický metabolismus. - Služby přírody. - Vztah životního prostředí a zdraví. - Uplatnění sociologických a ekonomických přístupů v řešení otázek zaměřených na životní prostředí a udržitelný rozvoj. – Výzkumná témata využívající environmentální ekonomii. - Společensky naléhavá problematika veřejné politiky udržitelného rozvoje. – Legislativní aspekty činností vztahujících se k životnímu prostředí- Environmentálně inspirovaná témata z pohledu filosofie, antropologie a historie. - Indikátory vztahu mezi životním prostředím a lidskou činností. - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Studenti mohou přicházet s vlastními návrhy témat doktorského školení, nebo mohou využít témat nabízených školiteli. Seznam nabízených témat je k dispozici na webových stránkách www.czp.cuni.cz (Výuka - Studium - PhD studium Env. studia). Cílem programu Environmentální studia je, ve výše uvedených okruzích, poskytnout konceptu udržitelného rozvoje oporu ve formě výzkumu vedeného vědeckou metodou. Důležitým aspektem programu je interdisciplinární charakter vymezených okruhů a vzájemné vazby mezi nimi. Předpokládáme též, ačkoli to není hlavním cílem studia, že výstupy výzkumů budou významným zdrojem vědecky ověřených informací pro objektivní, relevantní a kvalifikované rozhodování týkající se environmentálních aspektů ekonomického a sociálního rozvoje České republiky.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.


Web: http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/environmentalni-studia-phd-studium

Informace o doktorském studiu: http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Adresa: José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín, 162 52


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů
Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám